Hopp til innhold

Innvandrerorganisasjon mister trolig statsstøtte

En paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner mister trolig statsstøtten for neste år. I et brev fra IMDi fremgår det at organisasjonen tross gjentatte purringer ikke har levert godkjent årsregnskap og revisorberetning

Libe Rieber Mohn

Direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn, sier INLO tross gjentatte purringer ikke har levert godkjent regnskap.

Foto: privat

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) har i årevis mottatt statsstøtte gjennom ordningen for nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet. Det er en pott som Stortinget deler ut, og organisasjonene nevnes eksplisitt i statsbudsjett. 15 organisasjoner får støtte gjennom denne ordningen, som hvert år er gjenstand for politisk tautrekking i Stortinget.

Stortinget vedtok i fjor at det skal gis nær 50 millioner til slike miljøer. Ordningen skal blant annet bidra til å øke tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres.

Mottar kun støtte fra IMDi

Støtten til INLO, som nå henger i en tynn tråd, er på 600 000 kroner. Ifølge INLO -lederen mottar de ikke støtte fra andre offentlige instanser.

Leder av INLO, Nooshin Zaery, sier hun ikke ønsker å kommentere varselet fra IMDI. Hun sier de har årsmøte 5 september og at det ikke er riktig å kommentere noe før det.

I sin virksomhetsplan for 2019 skriver INLO at de arbeider for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, og mot radikalisering.

–Gjentatte purringer

IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har tilsynsansvar overfor organisasjoner som mottar støtte under ordningen nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet.

–Vi kan bekrefte at INLO er orientert om at vilkårene for å kreve tilbakebetaling av tidligere støtte er oppfylt, samt at planlagte utbetalinger for andre termin 2020 holdes tilbake, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NRK.

Bakgrunnen er at IMDi, tross gjentatte purringer, ikke har mottatt revisorgodkjent regnskap for 2019.

Rieber-Mohn sier dette er en raus tilskuddsordning der mottakerne nevnes direkte i statsbudsjettet for å bidra i integreringsarbeidet.

– Men offentlige tilskuddsmidler kommer alltid med forpliktelser. Når grunnleggende kjøreregler for offentlige tilskudd ikke overholdes, er det vår jobb som tilsynsmyndighet å si stopp, sier Rieber-Mohn til NRK.

IMDi ønsker ikke å svare på spørsmål om hva INLO har svart på IMDi sin purringer. På spørsmål fra NRK om det har vært uregelmessigheter hos INLO tidigere, svarer IMDI at de ikke ønsker å gå i detalj, men at det er nytt av året at de ikke leverer et revisorgodkjent regnskap.

IMDI-brev

4. august mottok INLO varsel fra IMDi, der de orienteres om at tilskuddet for 2019 kan bli krevd tilbake.

Foto: Tormod Strand / NRK

IMDi ber om at INLO strykes fra statsbudsjettet

IMDi har nå sendt brev til Kunnskapsdepartementet, med varsel om at INLO ikke bør få støtte over denne ordningen i neste års statsbudsjett. Etter det NRK forstår betyr dette at INLO ikke kommer til å få støtte neste år.

–Vi forventer at organisasjoner som mottar støtte over statsbudsjettet som et absolutt minimum kan redegjøre for mottatte tilskuddsmidler. IMDi kan ikke anbefale støtte til organisasjoner som ikke overholder dette, sier Rieber-Mohn.

–Hvordan tolker dere manglende regnskap?

–Vi tolker det som et brudd på vilkårene i tilsagnsbrevet.

–Ser dere grunn til å gjøre flere undersøkelser fra IMDi mot INLO?

–Den manglende dokumentasjonen åpner allerede for tilbakebetaling for midler utbetalt i 2019 og utbetalingene i 2020 holdes tilbake. Dersom vi finner uregelmessigheter fra tidligere år vil vi også undersøke disse nærmere, sier Rieber-Mohn.

Etter det NRK forstår er det svært sjelden at organisasjoner under denne ordningen mister støtte på dette grunnlaget.

AKTUELT NÅ