Hopp til innhold

Ikke vært så få asylsøkere til Norge siden 1995

I 2015 var det over 30.000 som søkte asyl i Norge, mens i fjor var det 3500 asylsøkere. De siste månedene i 2017 var antall ankomster på sitt laveste siden 1995.

Direktør Frode Forfang

FÆRRE ASYLSØKERE: UDI direktør Frode Forfang.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

De fleste av dem som søkte asyl til Norge i fjor kom fra Italia og Hellas. Disse asylsøkerne kom til Norge gjennom EUs ordning om relokalisering som går ut på å spre asylsøkere i EU og EØS land.

Asylsøkerne som kom til Norge var av ulike nasjonaliteter, men innvandring fra Tyrkia hadde en klar økning, ifølge Utlendingsdirektoratet.

– Det vi har sett er at de lave ankomstene etter 2015 har fortsatt gjennom 2017, sier UDI-direktøren Frode Forfang til NRK.

Kan bli utfordringer for UDI

Flere mottak har måtte legges ned, fordi antallet asylsøkere har sunket i Norge.

I løpet av 2017 ble antall asylmottak redusert fra 150 til 50, viser tall fra UDI. Antall beboere gikk ned fra 13.400 til 5100. UDI har sagt opp kontrakten med flere, og vil ha 27 mottak ved utgangen av mars 2018.

Hvis antallet asylsøkere plutselig skal stige kan det by på utfordringer for UDI.

– Vi har bygget ned den største delen av den kapasiteten vi hadde 100 færre mottak bare i løpet av 2017. Det utfordrer beredskapen også, men vi har gjort en del lærdommer av høsten 2015 som vi tar med oss, sier Forfang.

Men han understreker at om det kommer veldig mange asylsøkere på kort tid får UDI en utfordrende situasjon.

I 2015 var det over 31.000 som søkte asyl i Norge, hvorav flesteparten var fra Syria.

Usikkerhet

Flere av de andre nordiske landene har også opplevd en nedgang i asylsøkere etter 2015. Søreuropeiske land har flere asylsøkere i 2017 enn for to år siden.

– Tyskland fikk over 200.000 asylsøkere i fjor, det illustrerer at det fortsatt er mange asylsøkere i Europa, sier Frode Forfang.

Mye av årsakene til at det er færre asylsøkere til Norge kan skyldes økte grensekontroller inn til de nordiske landene, og at de nordiske landene fremstår som mindre attraktive, mener UDI-direktøren.

I 2018 tror UDI at det vil komme rundt 3000 asylsøkere til Norge, det er budsjettet som er satt av til dette feltet. Men de understreker at det er vanskelig å si noe helt sikkert.

– Hvilke land som er attraktive å søke asyl i kan svinge veldig kraftig fra et år til et annet. Når det fortsatt kommer mange asylsøkere til flere andre europeiske land, kan det være et signal på at det kan øke i Norge.

4700 familiemedlemmer fikk tillatelse til å bli gjenforent med flyktninger i Norge i 2017, litt over halvparten fra Syria.

UDI behandlet over 7000 asylsøknader i fjor, seks av ti fikk lovlig opphold i Norge.

AKTUELT NÅ