Høyre vil gi videreutdanning til 15.000 sykepleiere

Det sa Høyre-leder Erna Solberg under en helsedebatt med Jonas Gahr Støre. – Det skulle bare mangle, svarer Støre.

Nærbilde av Erna Solberg. Blå bakgrunn

VIL GI MER UTDANNELSE: Erna Solberg lovet videreutdanning til sykepleiere.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Valglogo

Høyre vil tilby grunn- og videreutdanning til 15.000 helsefagarbeidere og videreutdanning til 15.000 sykepleiere fram til 2020. Sykepleierne skal kunne søke om midler for å ta videreutdanningen.

– Vi må sørge for at flere velger sykepleierutdanningen. De har en kompetanse som er avgjørende for god omsorg, sa Erna Solberg under debatten.

Vil øremerke

– Det skulle bare mangle, svarte Ap-leder Jonas Gahr Støre, og retter fokus mot kommuneøkonomi.

– Vi ville gi 3,5 milliarder mer til kommunene, som kan gi kommunene en mulighet til å gi et løft i denne sektoren. Men regjeringen vil bruke pengene på skattekutt, sa Støre.

– Du har ikke en gang noe løfte å komme med. Dette er nok et betydelig høyere løft enn du noen gang har vært i nærheten av, kontret Solberg tilbake.

Et spørsmål fra salen retter fokus mot skolehelsetjenesten og at penger som skulle gått dit, har blitt brukt til andre formål ute i kommunene.

– Jeg tror øremerking er en måte vi kan få dette ordentlig i gang på Vi vil øremerke penger til skolehelsetjenesten, sa Ap-lederen.

– Du glemmer å si at det betyr mer byråkrati. Det er utfordringen. Vi må bruke mange flere årsverk på byråkrati, svarer Solberg.

En sykepleier fra Sykepleierforbundet spør hvor det har blitt av pengene til høyere lønn for videreutdannede sykepleiere, som Solberg skal ha snakket om på NSFs sitt landsmøte for snart fire år siden.

– Vi mener utdanningsgruppene må komme bedre ut i de neste lønnsoppgjørene, svarer Solberg.

– Men hvor er potten? innvendte Støre inn.

– Vi hadde ingen pott, men en prioritet ved forrige lønnsoppgjøret, svarte Høyre-lederen.

Heltid vs. deltid.

Størst jubel fra den fullsatte kantina på høgskolen fikk kanskje Støre da han snakket om viktigheten av heltidstillinger.

– Jeg tror det er klokt av deg å høre på de ansatte. Det burde du gjort da dere reviderte arbeidsmiljøloven, mot de ansattes mening. Det ga dem mer midlertidighet og mer utrygghet, sa Støre til rungende applaus.

Debatten, som er lagt til Lovisenberg diakonale høgskole, handler om helsepolitikk generelt, men om sykepleiere spesielt og er arrangert av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Helsedirektoratet har regnet ut at Norge vil mangle i underkant av 30.000 sykepleiere i 2035. Hvordan skal landet løse den utfordringen? NSF jobber for at sykepleiere skal få lønn under etterutdanning.

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

HELSE: Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møttes til helsedebatt på Lovisenberg.

Foto: Erlend Kjernli

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger