Hopp til innhold

Historisk æresdom i Høyesterett - far dømt for trusler mot datteren

Faren truet med å drepe datteren på 16 år. Han prøvde også å presse sin egen sønn til å drepe henne. For første gang slår Høyesterett fast at ære var det viktigste motivet i en straffesak.

trusler sendt på Whatsapp i tekst og lyd fra familefaren

Trusler på arabisk i tekst og lyd er oversatt og ble lagt fram i Høyesterett. Her er et lite utdrag av meldingene fra faren til datteren og sønnen, og også meldinger til faren fra slektninger.

Foto: Gunhild Hjermundrud

Familiefaren fra Syria fikk beskyttelse som kvoteflyktning i Norge i 2014. Ikke lang tid etter ankomsten mente faren at han begynte å miste kontroll over den eldste datteren, som da var 16 år. Hun var blant annet sammen med en eldre gutt, noe faren satte seg kraftig imot.

«Hun må slaktes fra øre til øre»

Høyesterett, som 4. mars avsa dom i saken, bygger blant annet på lyd- og tekstmeldinger faren sendte til datteren og sønnen på 19 år.

Til sønnen skrev han blant annet om sin datter: «Jeg er en bikkje som ikke har slaktet henne og gått i fengsel. Hun må slaktes fra øre til øre».

Han oppfordret også sin sønn direkte til å drepe sin datter, legger Høyesterett til grunn.

«.. Du slakter henne og drar videre! Du rømmer til Tyskland med sine 80 millioner innbyggere, jeg sender til deg og ordner for deg..».

Til sin datter skrev han «.. Jeg håper at du skal ydmykes, at den ene tygger deg for så å spytte deg ut og tygge og spytte ut, og du vil si, ja min far hadde rett. Ditt ludder, din hore, som du har ydmyket oss ...».

Meldingene er oversatt til norsk fra arabisk.

Familiens ære

Høyesterett skriver at familiens ære og æresdrap danner bakteppe for saken. «Trusler med en slik bakgrunn må tas på største alvor, og det gjør seg gjeldende sterke allmennpreventive hensyn», skriver Høyesterett.

Familiefaren ble i lagmannsretten dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. I mars i år forkastet Høyesterett familiefarens anke.

Aktor i saken, førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland ved Rogaland statsadvokatembeter, mener dommen i Høyesterett er historisk.

– Dette er første gang Høyesterett uttaler at ære er det viktigste motivet i en straffesak. Han beordret sin eldste sønn, ifølge dommen, til å begå æresdrap på sin søster. og når sønnen nekter å gjøre det, blir også han utsatt for trusler om drap, sier Eritsland.

Han mener dommen i Høyesterett er viktig fordi den viser at samfunnet tar disse sakene på største alvor.

–Det kan fort bli parallellsamfunn i Norge, hvis vi ikke slår ned på vold og trusler i kulturer der ære betyr mye. Derfor er denne dommen viktig, sier Eritsland.

Førstestatsadvokat Adsbjørn Eritsland

Asbjørn Eritsland var aktor i saken, og mener dommen er historisk.

Familiefarens advokat i Høyesterett, Halvard Helle, ønsker ikke å kommentere dommen. Det var faren som anket dommen i lagmannsretten til Høyesterett, både på grunnlag av lengden på straffen og erstatningsbeløpet han ble dømt til å betale sine egne barn. Faren mente han var uskyldig dømt i lagmannsretten.

Farens nåværende advokat, Tone Thingvold, sier hennes klient er uenig i det faktum som er lagt til grunn og avgjørelsen fra Høyesterett. Ut over dette vil han ikke kommentere saken, skriver Thingvold i en mail til NRK.–Systematiske trusler

Politiet mener etterforskningen viste at faren støttet en æreskultur. Han stilte krav om jomfruelighet for sin datter, den gang 16 år. At han gjentatte ganger kalte henne hore er et uttrykk for at dette var viktig for ham, mener politiet.

Truslene om vold var ikke tilfeldig, slik politiet så saken. Truslene var systematiske, hadde et visst mønster, og var nøye overveid, mente politiet.

– Formålet var å gjenopprette hans og storfamiliens ære og status i storfamilien, som i farens øyne var blitt skadet, på grunn av datterens forhold til en eldre gutt, forklarer aktor Asbjørn Eritsland.

Også lengden på straffen er historisk streng, sier Eritsland.

– Datteren og sønnen oppfatter disse truslene som at de gjelder nærmest resten av livet. For dem ligger dette som en vedvarende trussel, som når som helst kan bli gjennomført av faren eller andre i storfamilien. Derfor må det reageres strengt, sier Eritsland.

Alvorlige psykiske skader

Datteren lever nå på hemmelig adresse, og hennes bistandsadvokat, Kjersti Gjellesvik, bekrefter at datteren opplever truslene som svært virkelighetsnære.

– Min klient har opplyst at hun oppfatter disse truslene som at de gjelder for resten av livet, sier Gjellesvik til NRK.

Hun understreker at datteren var svært modig som meldte fra om farens trusler. Men hun er blitt skadet psykisk av det som har skjedd, opplyser Gjellesvik.

–Skadevirkningene for de fornærmede i slike saker er store. Min klient har blitt påført store psykiske belastninger og alvorlige psykiske skader. Hun bor fortsatt på hemmelig adresse og vil ta imot oppfølging i lang tid fremover, sier Kjersti Gjellesvik.

Faren har kontaktforbud med sin datter i fem år framover.

–Politiet trenger mer kompetanse

Politioverbetjent Jasmina Holten ved Stovner politistasjon i Oslo er fagspesialist på æresvold og æresdrap, og har bistått som sakkyndig i saken.

–Saken er viktig fordi den skaper presedens i lignende saker, der vi står overfor æresvold, sier Jasmina Holten.

Jasmina Holten, har er

Politioverbetjent Jasmina Holten ved Stovner politistasjon i Oslo er fagspesialist på æresvold og æresdrap, og har bistått som sakkyndig i saken.

Hun sier det trengs mer kompetanse og økt forståelse i politiet framover, for å kunne avdekke æresvold og æresdrap.

–Dette er komplekse saker, der norsk politi kanskje ikke forstår feltet godt nok, og da kan det være vanskelig å finne ut at ære kan være det bakenforliggende motivet, sier Holten.

–Er det grunn til å tro at politiet overser æresmotiv i straffesaker?

–Jeg tenker at det er en risiko for det, og det er en problemstilling som bør belyses mer, sier Holten.

Tok med barna til Syria

Familiefaren tok våren 2016 barna med tilbake til Syria, som han hadde flyktet fra, for å unndra seg barnevernet. Etter det NRK forstår mistenker politiet også at planen kan ha vært å tvangsgifte den eldste datteren der. Han dro tilbake til Idlib-provinsen der han kom fra, midt under de verste kampene.Han kom tilbake til Norge på ettersommeren samme år.

Idlib-provinsen var da kontrollert av blant annet den islamistiske opprørsgruppen al-Nusra, som hadde sverget troskap til Al-Queda.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger