Hopp til innhold

Hevder rett materialbruk kan halvere utslipp fra veibygging

Bruk av mer miljøvennlige materialer kan omtrent halvere klimagassutslippene under bygging av veier og jernbane, ifølge en ny beregning. Nå må Stortinget kreve lavere utslipp, mener miljøstiftelsen Zero.

Miljøvennlig asfalt.

I høst ble det lagt miljøasfalt på fylkesvei 700 mellom Meldal og Berkåk i Trøndelag. Bruk av mest mulig miljøvennlige materialer kan bidra til å nesten halvere utslippene av klimagasser under veibygging, hevder ny beregning.

Foto: Stein Roar Leite / Stein Roar Leite

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Alle vei- eller jernbaneprosjekt bør ikke bare ha en økonomisk ramme. De må også ha en klimagassramme, sier fagansvarlig Guro Hauge i Zero.

Beregninger Zero har fått utført av Asplan Viak i samarbeid med Veidekke, viser at utslippene fra bygging av vei og jernbane kan reduseres kraftig ved å bruke riktige materialer.

Veibygging i Gudbrandsdalen

Drivstoff til anleggsmaskiner og materialene som brukes påvirker utslippene av klimagasser. Her fra veibygging i Gudbrandsdalen.

Foto: Arvid Torsgård

Norske utslipp skal halveres

Regjeringen har som mål at Norge skal mer enn halvere klimagassutslippene innen 2030. Det samme gjelder i transportsektoren.

– Skal vi klare å løse klimautfordringene, må alle de som bygger ut med veldig klimaintensive materialer få ned utslippene. Da må de også måles på det, sier Guro Hauge i Zero.

Det forutsetter igjen at utbyggerne stiller krav til entreprenørene om lavest mulig utslipp.

– Det kan også kombineres med bonus til entreprenøren for hvert tonn utslipp som kuttes, sier Guro Hauge.

Guro Hauge i Zero

Guro Hauge, miljøstiftelsen Zero.

Foto: Miljøstiftelsen Zero

Biodiesel i stedet for vanlig diesel

I samarbeid med Zero og Veidekke tok Asplan Viak for seg veien mellom Arnkvern og Moelv på E6. Denne 24 kilometer lange strekningen med firefeltsvei var det Veidekke som bygde.

De regnet ut hvilke utslippsreduksjoner de kunne ha fått til. For det første ved å bruke biodiesel på anleggsmaskinene.

– Det beste hadde vært å bruke elektriske maskiner, men der er ikke teknologien kommet langt nok ennå, sier seniorrådgiver Johanne Hammervold i Asplan Viak.

Miljøasfalt og lavkarbon-betong

For det andre byttet de i regnestykket ut materialene som ble brukt:

– Det er mye å hente på lavkarbon-betong. Den bruker lengre tid på å herde, men utviklingen har kommet ganske langt, sier seniorrådgiver Johanne Hammervold i Asplan Viak.

I regnestykket brukte de også miljøasfalt. Den trenger lavere temperatur enn tradisjonell asfalt, noe som krever mindre energi. Asfalten er innblandet retur-asfalt og fornybar olje i stedet for vanlig, fossil olje. I regnestykket brukte de treprellets til å varme den opp.

Ifølge Zero viser laboratorietester at miljøasfalten som er brukt i regnestykket, er like slitesterk som vanlig asfalt.

Farriseidet

Fra byggingen av ny bru på E18 og jernbanetunnel ved Farrisdeidet utenfor Larvik i 2016.

Foto: Anne Mette Storvik / Jernbaneverket

Resirkulert stål

– Til armeringsjern og sikringsbolter ville vi brukt bare resirkulert stål, sier Hammervold.

Disse og andre tiltak er anslått å redusere Co₂-utslippene med 2.900 tonn år pr kilometer firefelts motorvei.

Veidekke og Asplan Viak understreker at dette er et løst anslag. De faktiske utslippskuttene vil variere fra strekning til strekning. De påpeker også at miljøasfalten foreløpig bare er godkjent til bruk på fylkesveier, men at utviklingen av slik asfalt går fort framover.

Ber om lavkarbon-materialer

Stortingsrepresentant Arne Nævra fra SV mener regjeringen har lagt for lite vekt på indirekte utslipp under veiutbygging. Materialene regnes ikke som utslipp i anleggsarbeidet, og er kanskje produsert i andre land. Men de gir likevel utslipp av klimagasser.

Arne Nævra

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV).

Foto: PETER MYDSKE

Etter rapporten fra Asplan Viak, Veidekke og Zero, har Nævra sendt et formeldt spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide:

«Vil statsråden nå ta initiativ til en plan for bruk av lavkarbon asfalt og betong i alle nye prosjekter der dette er mulig?»

Nævra skriver også at hvis Norge blir gode på utbygging med lave utslipp, gir det også vår egen entreprenørnæring en konkurransefordel.

Vil stille krav

Leder i Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget, Helge Orten (H) tror det blir nødvendig å stille strengere krav til utslipp fra byggingen av vei og bane.

– Det går an å stille både utslippskrav og krav til dokumentasjon av samlet avtrykk når det gjelder utslipp. Både til materialer og maskiner som blir brukt på anleggsplassen, sier Helge Orten.

Helge Orten, leder for Stortingets transportkomité

– Viktig å få ned utslippene fra anleggsfasen, sier Helge Orten (H), som er leder i transportkomitéen på Stortinget.

Foto: Olav Juven / NRK

I vår skal Stortinget behandle Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033. Den inneholder forslag om en rekke vei- og jernbaneprosjekt som vil føre til nye klimagassutslipp. Men politikerne kan påvirke hvor store disse utslippene skal bli ved å stille krav.

– Skal vi nå målene, blir dette et viktig virkemiddel for å redusere utslippene i anleggsfasen, sier Helge Orten.

AKTUELT NÅ