Hopp til innhold

Her er skatteforslagene som får særinteressene til å rase

Scheel-utvalget hadde knapt lagt fram forslaget til en helhetlig skattepolitikk, før organisasjons-Norge advarte på vegne av sine medlemmer.

Bildemontasje: Kvinne med barn på fanget, tusenlapper, bilkjøring, boliglån

MØTER MOTSTAND: Scheel-utvalgets forslag om å fjerne foreldrefradraget og pendlerfradraget, øke formuesbeskatningen av bolig, fjerne BSU-ordningen og innføre moms på finansielle tjenester skaper bråk. – Vi må se helheten, understreker ekspert på privatøkonomi.

Foto: NTB/Scanpix

«Skattleggingens kunst består i å plukke fjærene fra gåsa slik at man får mest mulig fjær, og minst mulig hvesing».

Sitatet over stammer fra finansministeren til solkongen Ludvig den 14.

I dag kom Scheel-utvalget med sine råd til et nytt skattesystem i Norge. Hovedgrepet fra utvalget er å vri beskatningen bort fra arbeid og bedrifter over til eiendom og forbruk.

Men mange av forslagene har allerede fått flere interesseorganisasjoner til å hvese.

«Vanskeligere å komme inn på boligmarkedet»

Særlig forslaget om å fjerne flere skattefordeler for bolig skaper debatt. Scheel-utvalget foreslår å:

  • Kutte ut dagens ordning med skattefritak ved utleie av deler av egen bolig.
  • Regne salgsinntekter fra eiendom som skattepliktig inntekt.
  • Legge ned ordningen boligsparing for ungdom (BSU).
  • Endre formuesskatten slik at bolig, bankinnskudd og gjeld lignes likt. De foreslår dermed å heve ligningsverdien på bolig til 80 prosent av dagens verdi og øke bunnfradraget til 2.130.000 kroner.

Ifølge Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, vil forslagene kunne gjøre det enda vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Han går imot forslaget om å fjerne BSU, og mener økt skatt på utleie vil føre til høyere leiepriser.

– Dette vil kunne bety at en del kommer til å la være å leie ut boliger, noe som igjen kan presse prisene opp på de små leilighetene, sa han til NRK tidligere i dag.

Ulike meninger om hvordan dette vil slå ut. Se video:

Agnes Bergo fra Pengedoktoren mener Scheel-utvalget kommer med en gavepakke til de unge som vil inn på boligmarkedet.

Agnes Bergo i Pengedoktoren er uenig med Eiendom Norge i at Scheel-utvalgets forslag gjør det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.

Peter Batta i Huseiernes landsforbund er lettet over at utvalget ikke går inn for en dyr statlig eiendomsskatt, men peker likevel på at mange av forslagene gjør det dyrere å eie bolig.

– Det er klart at når skattegrunnlaget blir hevet til 80 prosent av markedsverdien til boligen så vil det føre til at mange flere vil komme i skatteposisjon, sier han.

«En hån mot pendlere»

En rekke organisasjoner reagerer også på at utvalget foreslår å fjerne skattefradragene for blant andre foreldre, fagforeningsmedlemmer og pendlere.

Disse organisasjonene er der for å fremme sine medlemmers interesser. Man må se forbi denne støyen, og forsøke å se helheten.

Agnes Bergo, Pengedoktoren

I dag gis det skattefradrag for opp til 16.800 kroner i gaver til frivillige organisasjoner, 3.850 kroner av fagforeningskontingenten, og mellom 0,7 og 1,5 kroner per kilometer reise mellom hjem og arbeid. Arbeidstakere som må bo utenfor hjemmet kan i dag kreve fradrag for merkostnader knyttet til dette fraværet. Foreldre har krav på fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn. De kan også få fradrag for utgifter til fritidsordningen.

Utvalget foreslår at:

  • Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner, fradraget for fagforeningskontingent, fradraget for reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted, pendlerfradraget og foreldrefradraget kuttes helt ut.

Forslaget faller ikke i god jord blant dem som representerer medlemmer som nyter godt av dagens fradrag.

– Det er svært uheldig. Dette er i rekken av radikale grep som vil gå utover småbarnsforeldre i dette skatteforslaget, sier Erik Mørch i foreningen 2 foreldre, om at Scheel-utvalget vil fjerne fradragene for å passe og stelle barn.

– Det er en hån mot mennesker som må bruke store deler av sin arbeidsdag på å komme fram og tilbake mellom hjem og arbeid. sier Willy Franzen, leder i pendlerforeningen i Follo og Østfold, om at Scheel-utvalget vil fjerne pendlerfradraget.

Unios sjeføkonom Erik Orskaug reagerer på at utvalget vil fjerne fagforeningsfradraget, men beholder fradraget for bedrifter som er organiserte i arbeidsgiverorganisasjoner.

– Forslaget svekker det organiserte arbeidslivet og den norske arbeidslivsmodellen, sier han i en pressemelding.

Også LO reagerer.

– Høy organisasjonsgrad har tjent Norge vel i mange år. Jeg synes det er lite klokt å gjøre det dyrere å være organisert, sier andre nestleder Hans Christian Gabrielsen til NRK.

«Dyrere lån for forbrukerne»

I dag er det ikke moms på finansielle tjenester. Det vil Scheel-utvalget endre på.

De går inn for at:

  • Det innføres merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren.

Jan Erik Fåne i Finans Norge frykter dyrere bank og forsikring.

– Dette forslaget virker litt merkelig, jeg tror ikke det er en god idé. Det vil bare føre til at kundene våre får dyrere finanskostnader, i form av dyrere lån og dyrere forsikringspremie, sier han til NRK.

– Dette er bare støy

Agnes Bergo, siviløkonomen som er daglig leder i Pengedoktoren, advarer mot å legge for stor vekt på varskoropene fra særinteressene.

– Disse organisasjonene er der for å fremme sine medlemmers interesser. Man må se forbi denne støyen, og forsøke å se helheten. Jeg synes at Scheel-utvalget har kommet med et spennende forslag med mange riktige grep. Det skal blant annet bli akkurat like stor formuesskatt om du setter pengene dine i banken, eller om du kjøper aksjer, eller om du kjøper bolig. Det synes jeg er helt riktig.

– Hva synes du om at utvalget foreslår å fjerne en rekke skattefradrag?

– Det betyr veldig lite for folk flest. Det betyr mye mer at du får et helhetlig skattesystem. Du taper kanskje noen fradragsmuligheter, men samtidig får du senket skattene. For den jevne nordmenn vil skattenivået gå ned.

Nettsending om skatteforslag

DEBATT: Hvordan vil forslagene fra Scheel-utvalget slå ut dersom de blir vedtatt politikk? Se NRKs nettsending om temaet.

AKTUELT NÅ