Hopp til innhold

Helsedirektoratet: – Opp mot 25 prosent av befolkningen kan bli smittet

Helsedirektoratet planlegger for at en av fire nordmenn blir smittet av koronaviruset. Det kan medføre at annen nødvendig sykehusbehandling blir utsatt.

– Som dere er godt kjent med fikk vi i går det første bekreftede tilfellet av koronavirus her i Norge. Det var ikke uventet.

Det sier Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet, på pressebrifing om tiltak mot koronaviruset.

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, scenarioet som Folkehelseinstituttet har bedt oss jobbe ut ifra, kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom. I en slik situasjon må all planlagt behandling utsettes i helsetjenesten.

Guldvog forteller at mange syke samtidig kan bli en stor belastning. Derfor mener han at tiltakene i helsetjenesten må sikres, og at det også må legges planer for hvordan planlagte behandlinger på sykehus kan utsettes.

Må planlegge

– Det kan bli nødvendig i en kortere periode hvis vi får så mange smittede samtidig.

Helsedirektøren understreker at dette er et «hvis», og at det nå finnes effektive og gode tiltak for å unngå at man kommer i en situasjon hvor annen sykehusbehandling må utsettes.

Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og helsedirektør Bjørn Guldvog

Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen.

Foto: Olav Døvik / NRK

– Vi har også kartlagt smittevernutstyret i helsetjenesten. WHO har sagt at forsyningssituasjonen i verden, når det gjelder smittevernutstyr, er ganske krevende. Vi har en helt god kapasitet på smittevernutstyr for en normalsituasjon, men leveransene kan svikte på sikt, sier Guldvog.

Det produseres i dag mindre smittevernutstyr enn det verden har behov for. Helsedirektoratet jobber derfor for å skape nasjonale løsninger slik at helsetilbud landet over alltid har tilstrekkelig med smittevernutstyr.

Har fått inn 100 prøver

– Vi mottar stadig prøver til analyse på Folkehelseinsttituttet, og det har vært en oppsving i antall prøver etter at vi utvidet området for hvor vi anser at det pågår smitte, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet til NRK.

– Per nå har vi ferdiganalysert 100 prøver.

Line Vold, avdelingsdirektør FHI

Line Vold er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet. Hun sier at de nå jobber på spreng for å analysere korona-prøver.

Foto: NRK

Den første positive prøven i Norge ble kjent onsdag kveld. Personen som har fått påvist koronasmitte befinner seg nå i Tromsø.

Barnehager og skoler kan stenges

Det er flere tiltak som må vurderes hvis situasjonen blir vanskeligere, forteller helsedirektøren.

– Det kan gjelde tiltak ved skoler og barnehager. Det kan dreie seg om å redusere bruk av offentlig transport og forsamlinger, og det kan være andre reiserelaterte tiltak. Tiltakene må hele tiden vurderes ut ifra situasjonen. Og tiltak fra andre land, jobber vi med å oppdatere kunnskapen på. Terskelen for å iverksette slike tiltak er høye fordi de har store samfunnsmessige konsekvenser, sier Guldvog.

Dette er ikke bare et helseproblem, men det er en utfordring og et problem for samfunnet samlet sett.

Illustrasjonsbilder fra barnehagemiljø

Barn blir lett smittet og tar med seg smitten hjem. Å stenge skoler og barnehager kan bremse smittespredningen i befolkningen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Formålet med å stenge skoler og barnehager er for å dempe takten i smittespredningen.

Under vanlige influensaepidemier spiller barn en nøkkelrolle. Først og fremst blir de lett smittet av andre barn på grunn av lek, nærhet og hygiene. De fører også smitten inn i familier.

Helseminister Bent Høie understreker at det å stenge skoler og barnehager først gjøres hvis det er hensiktsmessig. Et slikt tiltak vil være forstyrrende for folks hverdagsliv, og det har også økonomiske konsekvenser dersom mange arbeidstakere må være hjemme for å passe barn, og derfor gjøres dette kun hvis det er ytterst nødvendig.

– Tiltakene må være hensiktsmessige. Dersom det viser seg at sykdommen ikke er så alvorlig at en stor topp med smittede i Norge vil overbelaste sykehusene, så er det ikke noen grunn til å sette i gang slike kraftige tiltak, sier helseminister Høie.

En potensielt alvorlig situasjon

– Når Helsedirektoratet tar høyde for at opp mot en fjerdedel av befolkningen kan bli berørt, har vi potensielt en veldig alvorlig situasjon. Da må vi også ta det på alvor fra Stortinget.

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener helseminister Bent Høie bør informere Stortinget om den nåværende korona-situasjonen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det sier nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes til NRK. For å være mest mulig forberedt mener SV at Stortinget trenger mer informasjon om viruset og planen framover, og ønsker en redegjørelse fra helseminister Bent Høie så fort som mulig.

– Dette kan bli en stor jobb for både sykehus, beredskapsapparatet og andre deler av helsevesenet. Da må Stortinget være klare til å handle raskt hvis det trengs, sier Fylkesnes.

Første koronatilfelle i Norge

Onsdag kveld ble det kjent at Norge har fått sitt første tilfelle av koronasmitte.

– Det er en person som har fått bekreftet et svakt positivt prøveresultat. Denne personene befinner seg i Tromsø. Hun kom hit fra Kina, sa Kathrine Kristoffersen, som er kommuneoverlege i Tromsø onsdag kveld.

Kvinnen har vært i karantene siden hun kom til Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet kom kvinnen til Norge sist helg. Svaret på prøven kom på onsdag.

Torsdag har det kommet en rekke meldinger om mulig koronasmitte over hele Norge.

Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen

Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen sier kvinnen kom fra et område der det var mange smittede.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Hun sier at sannsynligheten for å få smitte i Norge likevel øker og øker, etter hvert som smitten sprer seg til flere land.

Overlegen sier at kommunen har en pandemiplan og at de har i løpet av de siste ukene har forberedt seg på en mulig hendelse.

WHO med råd til Norge

Dr. Margaret Harris i Verdens helseorganisasjon sa til NRK onsdag ettermiddag at det er viktig for Norge å være forberedt når smitten kommer til landet.

– Vær forberedt. Planlegg hvilket helsepersonell som skal ta seg av de syke, hvem som skal ta seg av alle de andre. De med hjerteproblemer og andre sykdommer kommer også til å trenge hjelp, selv om det er koronasmitte i landet, sa hun.

Harris minnet også på at det er viktig å gi folk informasjon.

– Hvis noen områder blir satt i karantene må folk få vite hvordan de skal få skaffet seg mat og annen hjelp, hvordan barna skal få undervisning, for eksempel, sa den erfarne legen.

– Ikke gå til legen

Harris hadde dette rådet til folk som kjenner seg syke:

– Ikke dra på sykehuset. Ikke gå til legen din. Vit hva du skal gjøre for å få pleie. Informer helsemyndighetene og hold deg selv i karantene.

Hun sa de fleste pasientene ikke blir alvorlig syke, men minnet om at de kan smitte andre som kan bli veldig syke.

Det viktigste nå er at de regionene der det er registrert smitte når tar dette på alvor og gjør det de må.

– Folk må holde seg i ro. Ikke la folk bevege seg rundt. Håndhygiene er meget viktig, det høres så enkelt ut, men det er ikke så lett å sørge for å vaske hendene ofte nok. Ikke klø deg i øyene eller nesen. Dekk munn og nese hvis du hoster, sa Harris.

Det nye viruset ble først oppdaget i Wuhan i Kina i desember.

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon er det så langt påvist i overkant av 80.200 smittetilfeller og 2.700 dødsfall, de aller fleste i Kina.

AKTUELT NÅ