Sperrer av gater rundt Utenriksdepartementet

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ansatte i Utenriksdepartementet har følt seg utrygge på jobb etter 22. juli. Fra mandag av blir det umulig å kjøre en bil inn til UD-bygget uten å være akkreditert.

Den røde streken viser hvor trafikken blir sterkt begrenset. All kjøring inn mot UD-kvartalet skal skje inn Kronprinsens gate fra Arbins gate. Det blir også satt opp sperringer ut mot Henrik Ibsens gate og ved Ingeniørenes Hus, men her vil utkjøring bli tillatt.

Da blir nemlig biltrafikken i Kronprinsens gate og Victoria terrasse svært begrenset for biltrafikk, i tillegg til at det kommer flere vaktposter.

rigmoraasrud

– UTRYGGE: Meldinger fra UD-ansatte som har følt seg utrygge på jobb er bakgrunnen for at Rigmor Aasrud fredag gjorde det klart at det blir satt opp sperringer rundt Utenriksdepartementet.

Foto: Oddvin Aune / NRK

Kun akkreditert trafikk med særskilt tillatelse vil få anledning til å komme nært kvartalet hvor Utenriksdepartementet holder til, og disse vil bli silet inn på en manuell vaktpost. Kvartalet vil bli sperret av ved hjelp av hev- og senkbare kjøretøysperrer.

Det fortalte statsråd Rigmor Aasrud under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Til nå har det ikke vært noen begrensninger i fremkommeligheten frem til Utenriksdepartementet, og det har i tiden etter terrorangrepet 22. juli kommet flere bekymringsmeldinger fra UD-ansatte som føler seg utrygg på jobben.

De har funnet det lite betryggende at det er mulig å kjøre biler helt inn til bygningen – slik terrorsiktede Anders Behring Breivik gjorde i regjeringskvartalet den fatale julidagen.

Kjøretøysperrer ved UD

Slike kjøretøysperrer skal gjøre det umulig å kjøre inn mot UD-kvartalet fra Henrik Ibsens gate, men det skal være mulig å slippe ut.

Foto: Oddvin Aune, NRK

– De ansatte er veldig glad for dette tiltaket. Flere har følt seg utrygge med tanke på biltrafikken i området etter 22. juli. Nå vil man kun komme inn til Utenriksdepartementet dersom man er akkreditert. Dette er i første omgang et midlertidig tiltak, som vi ønsker å gjøre permanent, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud til NRK.no.

Akkrediterte som skal kjøre inn i UD-kvartalet, kan kun kjøre inn i Kronprinsens gate via Arbiens gate eller Løkkeveien. Det vil fortsatt være mulig å parkere i disse gatene med gyldig parkeringsbevis.

7. juniplassen, hvor resepsjonen til UD ligger, skal sikres mot innkjøring over fortauet fra Henrik Ibsens gate (tidligere Drammensveien) ved at betongblomsterkasser utplasseres.

ud

STRENGERE: Regjeringen skjerper sikkerheten rundt Utenriksdepartementet ved å stenge gater. 7. juni-plassen, hvor UDs hovedinngang ligger, skal kun bli mulig å nå for særskilt akkrediterte kjøretøy.

Foto: Oddvin Aune / NRK

Sikkerheten kritisert

Aasrud har ansvaret for gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet i Oslo, og for å iverksette tiltak som skal ivareta sikkerheten til byggene som huser departementene. Sikkerheten rundt regjeringsbyggene har fått mye kritikk etter terrorangrepet 22. juli.

Det stilles store spørsmål rundt hvordan det kunne være så enkelt for terroristen Anders Behring Breivik å kjøre en varebil med en nesten 1000 kilo tung bombe helt opp mot bygget som huser statsministeren og flere hundre statsansatte. Politidirektoratet anbefalte allerede i 2004 at gaten gjennom regjeringskvartalet burde stenges for trafikk for å styrke sikkerheten, men behandlingen i byråkratiet tok sju år.

Kaotisk i Grubbegata etter eksplosjon

KRIGSSONE: Slik så det ut i Grubbegata utenfor Høyblokken i Regjeringskvartalet 22. juli, etter at bomben gikk av i en varebil helt inntil bygningen.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Breiviks forsvarer Geir Lippestad gjorde det fredag klart at han vil argumentere for at den dårlige sikkerheten i Regjeringskvartalet må gi Breivik strafferabatt når dommen skal avsies.

Den 7. juli, drøyt to uker før bomben gikk av, kom et bekymringsbrev om manglende registrering og rapportering av sikkerhetstruende hendelser fram til de som har ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet.

«NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, red.anm.) vet at det forekommer langt flere sikkerhetstruende hendelser enn det antallet som faktisk blir rapportert inn til NSM.» het det i brevet.

Dro til London for å lære

Rundt jul skal Rigmor Aasrud og regjeringa ta stilling til hvordan framtidas regjeringskontorer skal bli, og da betyr sikkerhet mye.

Overvåkningsbilder av Anders Behring Breivik

LØPER FRA BOMBEBILEN: Her har Anders Behring Breivik nettopp satt fra seg varebilen med bomben i regjeringskvartalet.

Foto: ABC Nyheter

Skal de fortsatt være samlet på et sted midt i Oslo sentrum, skal man stenge flere gater og hvordan skal man få til en så god vaktstyrke som mulig, er noen av de sentrale spørsmålene.

Forrige uke var Aasrud i London for å lære mer om sikring av offentlige bygg. Etter å ha hatt møter med britenes immigrasjonsminister Damian Green, var hun klar på at den norske åpenheten rundt regjeringsbyggene fortsatt må ivaretas, om enn på en måte som setter sikkerheten i høysetet.

– Det er interessant å stå her og se at gata utenfor Home Office er åpen. Bussene går og biler står i gatene. Det minner oss om at fysisk sikkerhet bare er en del av den sikkerheten vi må tenke på hjemme i Norge, sa hun under besøket.