Hopp til innhold

Gir grønt lys til regjeringskvartalsplaner

En ny fagrapport slår fast at planene om flytting av regjeringskvartalet østover holder mål. Men rapporten tar ikke stilling til spørsmålet om riving eller bevaring av Høyblokka.

Høyblokka i regjeringskvartalet

VERN ELLER FJERN: Høyblokkas skjebne er fortsatt usikker. Dagens rapport godkjenner konklusjonene i fjorårets utredning, men tar ikke stilling til spørsmålet om vern eller riving.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Jan Tore Sanner mottar kvalitetssikringsrapport

FERDIG UTREDA: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mottar rapporten Fremtidig regjeringskvartal fra Dovre Group AS og Transportøkonomisk Institutt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Skisse 5 - Øst

RIV OG FLYTT: Faggruppa gikk inn for et alternativ der regjeringskvartalet flyttes østover og høyblokka rives.

Foto: KVU

Mandag mottok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) rapporten «Fremtidig regjeringskvartal» fra Transportøkonomisk institutt (TØI) og Dovre Group.

Les også: 8 av 10 arkitekter vil bevare Høyblokka

Rapport om rapport

I fjor sommer leverte en faggruppe bestående av tre arkitektfirmaer den såkalte konseptvalgsutredningen (KVU) til daværende fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Utredningen skisserte fem mulige løsninger for et gjenoppbygget regjeringskvartal, og anbefalte et alternativ der Høyblokka, Y-blokka, S-blokka og R4 rives, og regjeringskvartalet forskyves østover mot Hammersborg torg.

Dagens rapport er sluttresultatet av arbeidet med å kvalitetssikre fjorårets utredning før regjeringen tar den endelige avgjørelsen om regjeringskvartalets fremtid.

– Vi har nå hatt flere utredninger om hvordan Regjeringskvartalet skal realiseres. Jeg merker meg at denne kvalitetssikringsapporten støtter opp om konseptvalgutredningen på de fleste punkter. Her anbefales også alternativet med oppbygging av regjeringskvartalet mellom Akersgata og Møllergata, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etter å ha fått rapporten overlevert.

Gir grønt lys

Konklusjonene i dagens rapport er, med enkelte forbehold, at KVUs anbefaling om riving og flytting er gjort på riktig grunnlag.

Rapporten fra TØI og Dovre legger til grunn en høyere vekst i antall ansatte i departementene, og anbefaler en mer konsentrert løsning enn i KVUs skisse.

Gruppa bak rapporten tar imidlertid ikke stilling til det heteste stridstemaet i debatten, spørsmålet om riving eller bevaring av Høyblokka og Y-blokka og kunsten der.

Kommentar: Fornuft, følelser og Høyblokka

I konseptvalgsutredningen ble det vektlagt at å bevare Høyblokka, som inntil 22. juli-angrepet huset Statsministerens kontor og Justisdepartementet, ville koste 400 millioner kroner mer enn å bygge helt nytt.

Skal utredes videre

Beslutningen om hva man skal gjøre med bygningene i dagens regjeringskvartal har tatt tid.

Riksantikvaren har argumentert med at Høyblokka bør vernes på grunn av sin arkitekturhistoriske verdi.

Byrådet i Oslo har gått inn for at Høyblokka bør rives i tråd med anbefalingen fra fjorårets utredning, mens kommunens egne fagetater har gått inn for en løsning der høyblokka får stå.

På dagens pressekonferanse antydet Sanner at det er fortsatt er noen runder igjen å gå før en avgjørelse kan tas.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en involverende prosess. Dette er en avgjørelse som skal stå for generasjoner. Før regjeringen tar en avgjørelse, vil vi lytte til innspill fra fagmiljøene og andre interesserte. skal være god prosess med riksantikvaren, kommunene, fagmiljøene og andre, sier Sanner.

– Vi har nå et bedre grunnlag for å ta denne beslutningen, sier Sanner, før han åpner for spørsmål fra salen.

Det kommer ingen.