Hopp til innhold

Gebyr i asfaltsaken hevet til 150 millioner

Konkurransetilsynet vant ankesaken om ulovlig samarbeid i asfaltbransjen, og entreprenørselskapet NCC må nå betale et gebyr på 150 millioner kroner.

NCC asfalterer

NCC må betale et gebyr på 150 millioner kroner – 10 millioner mer enn det opprinnelige gebyret fra Konkurransetilsynet.

Foto: Jenny Gaulitz / NCC

Borgarting lagmannsrett har kraftig oppjustert gebyret som entreprenørselskapet NCC må betale etter ulovlig prissamarbeid med konkurrenten Veidekke i perioden fra 2005 til 2008.

Opprinnelig var gebyret satt til 140 millioner kroner av Konkurransetilsynet, men i fjor fant Oslo tingrett at et gebyr på 40 millioner kroner var passende. Men nå har altså lagmannsretten oppjustert gebyret igjen til 150 millioner.

Fornøyd

Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet

Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet er fornøyd med å ha fått fullt gjennomslag i lagmannsretten.

Foto: Marit Hommedal

– Vi er selvfølgelig godt fornøyd med dommen, som vi oppfatter som grundig og god. Konkurransetilsynet får fullt gjennomslag, og dette understreker betydningen av å ha en effektiv håndhevelse av konkurransereglene, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet til NRK.

Hun sier at forskjellen fra dommen i tingretten til lagmannsretten er at NCC Roads og morselskapet NCC nå holdes solidarisk ansvarlige i saken. Hun sier også at lagmannsretten har straffet at det har vært gjentatte overtredelser.

Rekordhøyt gebyr

Gebyret til NCC på 150 millioner kroner er det største som er blitt gitt fra Konkurransetilsynet til et selskap noen gang, og den forrige rekorden skal være på fem millioner kroner. Veidekke fikk et gebyr på 220 millioner kroner, men slipper å betale fordi det var de som varslet.

NCC skriver i en pressemelding at de finner det urimelig å gi selskapet et så høyt gebyr.

– Det har kommet klart frem at det er én tidligere NCC-ansatt som har drevet et ulovlig samarbeid med en konkurrent. Handlingene har vært illojale og bryter med alle instrukser og selskapets retningslinjer for selskapets forretningsvirksomhet.

NCC har frist til i midten av september med en eventuell anke til Høyesterett, og de vil studere dommen nærmere før de kommer med sin konklusjon.

Slapp straff

Samarbeidet mellom NCC og Veidekke omfattet markedsdeling, pris- og anbudssamarbeid og utveksling av informasjon i forbindelse med asfaltanbud i Midt-Norge og Møre og Romsdal i perioden 2005–2008.

Konkurrenten Veidekke skal også ha brutt konkurranseloven, men de slapp et gebyr på 220 millioner kroner. Dette fordi de selv gikk til myndighetene og har samarbeidet med Konkurransetilsynets etterforskning.

25. januar 2011 stod tidligere distriktsleder i Kolo Veidekke i Midt-Norge, Odin Kringen, fram i NRK og innrømmet ulovlig prissamarbeid med konkurrenten NCC Roads.

NCC var uenig i gebyret på 140 millioner kroner, som ble satt i 2011, og brakte saken inn for retten. I fjor ble altså gebyret nedjustert til 40 millioner kroner i Oslo tingrett – en dom som Konkurransetilsynet anket.

NCC mente gebyret var urimelig fordi én utro tjener ifølge selskapet sto bak ulovlighetene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ