Hopp til innhold

Frykter storulykker på aldrende plattformer

Halvparten av alle olje- og gass-installasjoner på norsk sokkel er i ferd med å gå ut på dato. Men Statoil ønsker å forlenge levetiden deres, til tross for at Petroleumstilsynet frykter storulykker.

Dårlig vedlikehold på norsk sokkel

Video: Petroleumstilsynet er kritisk til manglende vedlikehold på aldrende plattformer.

Halvparten av oljeinstallasjonene i Nordsjøen har nådd enden av levetiden de opprinnelig var designet for.

I Petroleumstilsynet sin risikorapport om norsk petroleumsvirksomhet er de svært kritiske til vedlikeholdsarbeidet på de aldrende anleggene.

- Styring av vedlikehold på lang og kort sikt må være veldig god. Der er det store utfordringer som vi har brukt mye tid på, sier Inger Anda, som er pressetalskvinne i Petroleumstilsynet.

Frykter storulykke

Inger Anda

Inger Anda i Petroleumstilsynet frykter storulykker som følge av manglende vedlikehold.

Foto: Petroleumstilsynet

Tonen fra tilsynet er alvorlig når de skal beskrive sikkerheten på norsk sokkel:

«Vedlikeholdsstyringen må bli bedre, til dels betydelig bedre. For flere aktørers vedkommende må vi bruke ord som «alvorlig» når dagens situasjon skal beskrives», heter det i rapporten.

Videre skriver de:

«Utfordringene blir ikke mindre av høy gjennomsnittsalder på innretningene på sokkelen og ønsker om å forlenge levetiden for flere av dem. Bakom synger storulykkene.»

- Hvordan definerer Petroleumstilsynet en storulykke?

- Kort sagt kan du si at det er en ulykke som tar mange liv, eller som påfører store miljøskade eller tap av store økonomiske verdie, sier Anda.

- Til stor ettertanke

Bellona-leder Frederic Hauge

Bellona-leder Frederic Hauge: - Vi opplever et hylekor om at vi er best i verden.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Det gir assosiasjoner til den sorte ulykken som preger Mexico-golfen akkurat nå.

- De siste ukene har det vært et stort hylekor om at vi er best i verden, og det er kanskje den største grunnen til at vi kommer til å oppleve en stor ulykke på norsk sokkel om vi fortsetter å ha den holdningen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Ifølge Bellona burde hylekoret heller synge om Nordsjøens 64 felt som ifølge rapporten har hatt hele 72 hendelser med storulykkespotensial i 2009.

- Jeg synes at dette er til stor ettertanke for politikerne. De må sette seg ned og lese disse rapportene i detalj og ikke bare høre på oljeindustriens pressemeldinger, for de er ikke dekkende for situasjonen
.

Allerede innvilget forlenget levetid

Informasjonssjef Gisle Johanson i Statoil

Informasjonssjef Gisle Johanson i Statoil sier at de allerede har fått innvilget forlenget levetid for flere plattformer.

Foto: Photo: HELGE HANSEN / Statoil

Også Ketil Karlsen, som er HMS-sjef i fagforbundet Industri Energi er kritisk:

- Dette har vært et problem i flere år. De som jobber i vedlikehold og konstruksjon mener det er for lite fokus på vedlikehold. Fokuset er på økonomi, og vedlikehold er en av de tingene som man skyver på, sier Karlsen til NRK.

Informasjonssjef Gisle Johanson i Statoil sier at det er styrende for deres virksomhet at sikkerheten skal gå foran alt.

- Basert på at vi gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerheten, så kan vi drive plattformer lenger enn det som var forutsatt i utgangspunktet, sier Johanson.

Han sier at de har som ambisjon å forlenge levetiden på disse plattformene i flere år fremover.

- Det kan dreie seg om ti til tjue år fremover. På flere av disse plattformene har vi allerede fått innvilget forlenget levetid, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ