Hopp til innhold

Fortvilt student: – Flaks som avgjør om jeg kommer inn på studiet

Universitetet har forskjøvet eksamen og utsatt sensurfrist, men fristene hos Samordna opptak står som vanlig. Live er avhengig av de siste poengene for å komme inn på drømmestudiet.

Live Vist Grong

På grunn av utsatt sensurfrist, vet ikke Live Vist Grong om hun kommer inn på drømmestudiet.

Foto: Marthe Stoksvik

På grunn av utsatt sensurfrist, vet ikke Live Vist Grong om hun kommer inn på drømmestudiet.

Foto: Marthe Stoksvik

Det siste året på skolebenken skulle gi Live Vist Grong (22) poengene som trengs for å komme inn på medisinstudiet til høsten.

Men Live vet ikke om hun får tilbake karakterene sine, før det er for sent.

På grunn av koronapandemien ble eksamen forskjøvet og sensur er utsatt ved Universitetet i Oslo. Hun vet ikke om resultatene kommer før fristen for dokumentasjon hos Samordna opptak.

Får hun ikke registrert de siste poengene, er det usikkert om hun har det som kreves for å komme inn på medisin.

– Det er som å stå ved målstreken, og må ta en ny runde etter fire år. Det er det siste jeg har lyst til, sier Live og legger til:

– Urettferdig, tror jeg er ordet. Det vil være en gruppe søkere som blir tatt inn fordi de har vært heldig, som har hatt eksamen tidlig eller en saksbehandler som rakk å behandle søknaden.

Kan ikke love noe

Normal sensurfrist er tre uker, og denne er nå utsatt. En midlertidig forskrift sier at UiO kan utsette sensur med to uker.

Flere universiteter i Norge har innført den samme midlertidige forskriften.

15. juni hadde hun sin siste eksamen, og fristen for å dokumentere poengene er 1. juli. Hun har litt over to uker til rådighet.

– Jeg har snakket med både Samordna opptak og min saksbehandler ved UiO, de svarer med at de jobber med den kapasitet de har, men at de ikke kan love at de siste poengene blir tatt med i vurderingen, sier Live.

Live har fått tilbakemelding om at de vil gjøre det de kan for å forsøke å overholde fristen, men at det ikke er mulig å garantere at ikke noe sensur kan bli forsinket.

Hun tenker det bør settes inn flere ressurser eller at dokumentasjonsfristen må utsettes.

Utsetter ikke fristen

– Jeg har stor forståelse for at dette skaper usikkerhet for dem det angår. Jeg forutsetter at universitetet har vurdert konsekvensene, og at universitetet gjør det de kan for å løse uforutsette problemer, sier Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister i en e-post til NRK.

– Vi har ikke planer om å utsette fristen, sier Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister forteller at Kunnskapsdepartementet ikke har noen planer om å utsette dokumentasjonsfristen for studenter.

Foto: Fredrik Hagen

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister forteller at Kunnskapsdepartementet ikke har noen planer om å utsette dokumentasjonsfristen for studenter.

Foto: Fredrik Hagen

Utsettelser på grunn av korona

På grunn av koronapandemien, kan det i noen tilfeller ha vært behov ved UiO for å flytte tidspunktet for eksamen, og utvide sensurfristen.

Denne våren har eksamener i over 2000 emner blitt gjennomført. Av dem er det rundt 90 emner på lavere gradsnivå, som for eksempel et årsstudium.

I disse 90 emnene er det ikke sikkert at sensur er klar før 1. juli.

– UiO har ikke tall på hvor mange søkere som venter på sensur på disse emnene, og samtidig trenger resultatene for å kunne få tilleggspoeng eller dekke spesielle opptakskrav, sier studiedirektør Hanna Ekeli.

Utsetter fristen for privatister

– Utsettes dokumentasjonsfristen kan det utløse en dominoeffekt, der opptak og studiestart også blir utsatt. Det er ikke ønskelig, sier Natasha Harkness, konstituert seksjonssjef i Unit som har ansvar for Samordna opptak.

Natasha Harkness, seniorrådgjevar

Natasha Harkness, konstituert seksjonssjef i Unit som har ansvar for Samordna opptak, forteller at fristen for å laste opp dokumentasjon står som vanlig.

Dokumentasjonsfristen for studenter står, men privatister i videregående opplæring har fått utsatt fristen. Privatister må laste opp dokumentasjon innen 10. juli.

– Det er politisk besluttet, og skal sørge for at alle privatister kan gå videre i livene sine. Det har allerede skapt et stort press på lærestedene, sier Harkness.

– Studenter skal ikke miste progresjon

– Jeg har vært helt tydelig overfor universitetene og høyskolene at de må gjøre det de kan for at studentene får avlagt eksamen og ikke miste progresjon på grunn av koronakrisen, sier Asheim.

Studenter som fullfører et årsstudium, og søker på et nytt studium, har ikke et studieforløp som blir forstyrret.

AKTUELT NÅ