Hopp til innhold

Forskere: Forsvarlig å bruke 5G-nødnett allerede i 2020

Forskere ved OsloMet mener 5G-nettet kan tas i bruk som nødnett allerede i 2020, flere år tidligere enn planlagt.

Forskere nødnett

5G-FORSKERE: OsloMet-forskerne ser nærmere på løsninger for nødnettet i forskningsprosjektet SCOTT (Secure Connested Trustable Things), som har fått tre millioner kroner fra det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020. F.v.: førsteamanuensis Boning Feng, overingeniør Bruno Dzogovic, forsker Thuan Van Do, forsker Bernardo Santos og professor II Thanh Van Do.

Foto: Oslomet

Norges nye digitale nødnett ble offisielt åpnet for drøyt to år siden. Systemet skal sikre politiet, brannvesenet og helsevesenet en sikker måte å snakke sammen på i nødssituasjoner.

Forsker Nødnett

Professor Thanh Van Do mener at før kontrakten med nødnettleverandør Motorola går ut i 2026, trenger vi nyere applikasjoner til å hjelpe oss med å ivareta sikkerheten.

Foto: Oslomet

Nødnettet eies i dag av staten, og er et eget, separat nett hvor nødetatene kan kommunisere kryptert. Kontrakten med hovedleverandør Motorola utløper i 2026.

Samtidig mener forskere ved OsloMet at sikkerheten vil være god nok på 5G-nettet i 2020 til at nødnettet skal gå over til det nye nettet allerede da.

– I 2020 tror jeg sikkerheten vil være god nok til at man bør prøve, sier Thanh Van Do, som i tillegg til å være professor, til daglig jobber i Telenor.

– I mellomtiden trenger vi nyere applikasjoner som vil hjelpe oss å ivareta sikkerhet og trygghet på en bedre måte enn med bare tale og tekstmelding, fortsetter professoren.

– 5G kan være like sikkert

I fjor ble det bestemt at nødnettet i fremtiden skal baseres på kommersielt mobilnett, noe som utfordrer kravene til sikkerhet og kapasitet.

Thanh Van Do mener at et 5G-nett kan være like sikkert som dagens nødnett, fordi man kan dele opp i såkalte «nettverk-slices», som egentlig er flere private nett. Alle «slicene» vil være en del av 5G-nettet, men oppføre seg som om de var private.

Operasjonssentral

NØDKOMMUNIKASJON: Nødnett er et digitalt kommunikasjonssystem for nød- og bereedskapsetater i Norge. Kommunikasjonen er kryptert, og med det avlyttningssikker.

Foto: Jan Åge Sundnes

Thanh og fem andre forskere ser på hvordan de kan gjøre det sikkert for politi, brann og helse å utveksle både lyd og bilder via nødnettet. Neste sommer regner forskerne med å ha konklusjonen klar.

Tidligere Telenor-sjef Berit Svendsen sa i juli at det allerede er på tide å bytte ut nødnettet norske myndigheter har brukt flere milliarder kroner på å bygge ut. Også hun mente at 5G-nettet som nå bygges ut, vil gi mulighet for en rekke nye funksjoner for nødetatene i fremtiden.

DSB: Nødnettet fungerer godt

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har det kostet seks milliarder kroner å få dagens nødnett opp og stå. Til gjengjeld fungerer det godt, mener avdelingsdirektør i DSB, Sigurd Heier.

– Vi har dekning over hele landet og vi har et nett som brukerne har tillit til. Vi har et nett som redder liv og som gjør at vi klarer å få nødetatene, og andre nød- og beredskapsorganisasjoner til å samarbeide, sier han til NRK.

Nødnett, det nye nødnettet

MOTOROLA: Frem til 2026 er det Motorola som er leverandør for nødnettet.

Foto: Petter Vidar Vågsvær

Heier er sikker på at nødnettet slik det er i dag kommer til å være bærebjelken i nød- og beredskapskommunikasjonen i Norge i mange år fremover. Og med mange år fremover, mener han langt forbi 2020.

– Hvordan den overgangen blir i 2026 blir bare spekulasjoner. Det kan være like aktuelt å forlenge det med ett år som å forkorte det med ett år, sier han.

– Elementer i en ny løsning

Kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, Andreas Bondevik, opplyser i en e-post til NRK at deres utredninger knyttet til neste generasjon nødnett er i en tidlig fase.

Det er bestemt å igangsette en såkalt konseptvalgutredning for nød- og beredskapsetaters behov for å dele oppdragskritisk informasjon med grunnlag i kommersielle nett, og 4G og 5G vil nok være et element i en ny løsning.

– Arbeidet vil etter planen pågå i 2019, og skal deretter kvalitetssikres i tråd med Finansdepartementets retningslinjer, skriver han.

AKTUELT NÅ