Hopp til innhold

Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking

Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Forskere mener slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk kan være noe av grunnen.

ung kvinne drikker øl

MINDRE GRENSESETTING: Unge som starter tidlig å drikke alkohol har i mindre grad foreldre som setter grenser.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

– Det er klasseforskjeller i tenåringsdrikking, i foreldredrikking og det er klasseforskjeller i oppdragelsesstil, sier Hilde Pape, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Hun har gjennomført en undersøkelse blant 18.000 ungdommer fra 82 skoler i 16 kommuner om ungdom og alkohol. Den viser at ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere enn ungdom ellers.

I aldersgruppen 13–14 år hadde 35 prosent med foreldre med lav utdanning drukket alkohol siste år, mot 23 prosent blant 13–14 åringer ellers. 17,5 prosent av 13–14 åringene med foreldre med lav utdanning hadde vært full det siste året, mot ti blant resten av 13–14 åringene.

Hilde Pape

DRIKKER FORAN BARNA: Foreldre med lav utdannelse og slapp oppdragerstil drikker seg også i større grad beruset foran barna sine.

Foto: Ellen Omland / NRK

– Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape.

Foreldre i lavere sosiale lag følger i mindre grad opp barna sine med støtte og grensesetting rundt alkoholbruk. Aksepten for at tenåringer drikker alkohol var større.

– De drakk seg også i større grad beruset foran sine egne tenåringsbarn, sier Pape.

– Foreldre viktig for å sette grenser

– 15 – 16 år!

Svarene kommer kjapt fra elevene ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg på spørsmål om når de drakk alkohol først gang.

Tønsberg kommune er som en av 16 kommuner med i undersøkelsen. En tidligere undersøkelse viser at ungdom i høyere sosiale lag drikker mer enn ungdom ellers, men denne favnet bare Oslo-ungdom.

I undersøkelsen til Pape er ingen større byer med.

– Hvis mamma hadde sagt at det var greit, hadde jeg sikkert begynt å drikke før, sier en jente som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

– Jeg tenker at det er viktig at foreldre setter grenser.

– Urovekkende

– Det er klart det er urovekkende funn i undersøkelsen, sier Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Willy

UROVEKKENDE: Professor Willy Pedersen mener funnene i undersøkelsen er urovekkende.

Foto: Ellen Omland / NRK

– Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen.

Det at denne gruppen fester seg så pass tidlig med et problematisk forhold til alkohol er urovekkende, og at vi ser konturene av et fattigdomsproblem.

Selv om det ikke dreier seg om en stor gruppe foreldre, mener Pedersen likevel at det er viktig å følge opp.

– Vi aner nok her noen problemer i denne lille gruppen som ikke får del i utdanning og trygge jobber, sier Pedersen.

AKTUELT NÅ