Hopp til innhold

Forsker: – Karensdag fungerer ikke

Norge har det desidert høyeste sykefraværet i OECD. Derfor har Oslo Frp vedtatt å jobbe for innføring av karensdag. – Kommer ikke til å ha noen effekt, sier forsker.

Arnstein Mykletun

Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet mener karensdag vil ha null effekt på norsk sykefravær.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Christian Tybring-Gjedde (Frp)

Foto: NRK

Oslo Frp skal jobbe for at du og jeg skal måtte ta regningen for vår første sykefraværsdag selv dersom vi blir borte fra jobben.

De mener en slik karensdag skal hjelpe å få Norges rekordhøye sykefravær, som er høyest blant alle OECD-land, ned på et lavere nivå.

– Vi er nødt til å stramme inn utgiftene i det norske samfunn. Vi har de best tilrettelagte arbeidsstasjonene i Europa, vi har lengre ferier, vi har kortere arbeidsdager og mer fleksibel arbeidstid. Likevel går fraværet opp, og sykefraværet er det høyeste i hele OECD, sier avtroppende fylkesleder i Oslo Frp og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Nå sier forsker Arnstein Mykletun, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, at det ikke kommer til å ha noen virkning.

Forsker spår null effekt

– Karensdag påvirker kun det helt korte fraværet, og det er ikke det som er problemet for Norge. Det som driver det norske sykefraværet er de som er sykemeldt i lengere tid. Der har karensdag ingen effekt, sier Mykletun.

I tillegg kan et slikt tiltak åpne både for misbruk og sosial ulikhet.

– Karensdag vil kunne ha betydelige fordelingsmessige konsekvenser som er uheldige. De som har anledning til å ta hjemmekontor vil for eksempel kunne være fristet til å ta en dag hjemme hvis de har for eksempel omgangssyke. De som ikke har anledning til den fleksibiliteten mister inntekten den dagen. Det skaper sosial ulikhet i inntekt. Det er også en fare for en annen form for misbruk, sier Mykletun før han fortsetter:

– Når man har vært hjemme og betalt for denne første dagen, kan det hende at noen tenker at man skal ha litt igjen for den dagen og forlenger fraværet i ytterligere én dag.

LO avviser karensdagen til Oslo Frp

LO-leder Gerd Kristiansen

LO-leder Gerd Kristiansen

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

LO-leder Gerd Kristiansen i Landsorganisasjonen (LO) sier det er uaktuelt for fagforeningen å gå med på innføringen av karensdag.

– Det vil være det samme som å straffe folk for å være syke. Det finnes andre metoder å få ned sykefraværet på, sier LO-lederen.

Hun er enig i at sykefraværet i Norge er høyt, men sier samtidig at Norge blant annet har et produktivt arbeidsliv som gjør at enkelte har lett for å falle utenfor.

– Men vi, myndighetene og NHO sitter og ser på en ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Der ser vi også på hvordan vi skal få ned sykefraværet, sier Kristiansen.

Vedtak stikk i strid med regjeringsplattform

Og det er ikke bare forskeren og LO-lederen som har problemer med Oslo Frps forslag.

På side 10 i regjeringsplattformen heter det blant annet:

«Regjeringen vil (...) videreføre dagens sykelønnsordning»

Det vil si at Oslo Frps resolusjonsvedtak om å jobbe for å innføre en karensdag ved kort tids sykemelding er stikk i strid med det moderpartiet har avtalt med Høyre i regjering.

Oslo Frp vedtok å jobbe for karensdag stikk i strid med regjeringsplattformen under sitt årsmøte i helgen.

Avtroppende fylkesleder i Oslo Frp, Christian Tybring-Gjedde, sier vedtaket i fylkeslaget om karensdag sender et signal til neste programkomité.

– Dette har tidligere vært Frps primærpolitikk, og vi ser at sykefraværet øker voldsomt, så vi mener dette er fornuftig.

Det sier avtroppende fylkesleder i Oslo Frp, Christian Tybring-Gjedde når han får spørsmålet om hvorfor Oslo Frp har stemt for resolusjonen.

– Det står ikke i dagens program, men å behandle resolusjoner er å skape ny politikk. Det skjer ikke noe over natten, for vi er i en regjeringsplattform nå, men håper at programkomiteen inkluderer dette i programmet i 2017.

Strider ikke dette mot regjeringsplattformen?

– Jo, men dette er et signal til programkomiteen for neste periode, altså 2017 til 2021. Det er veldig viktig for fylkeslagene i Frp at vi går til valg på Frps politikk og ikke en regjeringserklæring. Jeg tror den store feilen SV gjorde var å gå inn i en regjeringserklæring, for da kunne velgerne stemme Ap og likevel få politikken i erklæringen, sier Tybring-Gjedde.

AKTUELT NÅ