Hopp til innhold

For første gang flere som snuser enn røyker

Snus har nå utkonkurrert røyk som den mest populære tobakksformen i landet.

snus

FLEST UNGE MENN: Det er unge menn som topper statistikken for de ivrigste daglige snuserne.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Til tross for at færre røyker daglig, har den totale befolkningsandelen som bruker tobakksprodukter daglig økt, sier førstekonsulent i SSB Joachim Wettergreen til NRK.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet for daglige snusere for første gang overstiger tallet for dagligrøykere.

Det er unge menn som topper statistikken for dem som snuser mest, mens eldre menn er mest trofaste mot sigarettene.

Trendene møtes

Siden 2008 har antallet på dagligrøykere sunket. Tallene på daglige brukere av snus har derimot økt.

– Røyking har hatt en fallende trend de siste ti årene, mens for snus har det vært helt motsatt. Dette er det første året hvor trendene møtes, sier Wettergreen.

I 2017 var 12 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år daglige snusere, mens de samme variablene for dagligrøykere var 11 prosent.

Graf tobakksvaner 2017

Antallet dagligrøykere synker, mens antallet daglige snusere stiger.

Foto: Statistisk Sentralbyrå

– Populariteten for snus har hatt en jevn økning fra det ble populært på starten av 2000-tallet. Vi startet med å samle inn data for røyking i 1973. Da røykte 42 prosent av befolkningen daglig. Dette har jo sunket og hatt en god utvikling, sier Wettergreen.

Joachim Wettergreen

GODE TALL: Førstekonsulent i SSB Joachim Wettergreen, påpeker at de norske tallene er gode sammenlignet med utlandet.

Foto: privat

Han sammenligner Norge med utlandet, og poengterer at de norske tallene da er lave.

– I Danmark har det en stund vært stabile tall. Her er 16 prosent av befolkningen dagligrøykere, forklarer Wettergreen.

Unge og snusfornuftige?

Av tallene som kommer frem, er det unge menn under 34 år som er de ivrigste snusforbrukerne.

Nesten tre av ti menn under 34 år snuser daglig, mens det i samme aldersgruppe for kvinner er én av ti som snuser.

Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, sier det er gledelig at antall røykere går ned.

Jakob Linhave, Helsedirektoratet

VIL ENDRE SEG: Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, påpeker at flere unge snusere ønsker å slutte i løpet av de kommende månedene.

Foto: REBECCA RAVNEBERG / HELSEDIREKTORATET

– Flere har nok tatt inn over seg for hvor farlig røyking er. Det er svært få unge som begynner å røyke. Samtidig er det en god del som klarer å slutte. Dermed går røyketallene stadig ned, sier Linhave.

Men snus er jo ikke bra det heller?

– Nei, vi ønsker jo ingen økning i antall snusere. Likevel er det helt klart mye mindre helserisiko for snus enn røyk. Målet er jo så klart null sier han.

Selv om det er de unge som topper snusstatistikken, påpeker Linhave at flere ønsker å gjøre noe med det.

En undersøkelse gjort av Respons, viser at 29 prosent av snusere mellom 18 og 24 år ønsker å slutte i løpet av de kommende månedene.

– Menn er mindre opptatt av helse

Når det gjelder dem som røyker mest, går skillet mellom dem over og under 45 år.

– De som røyker mest er dem i alderen 45 til 74 år. Her røyker 15 prosent daglig. For dem under 45 år er tilsvarende åtte prosent, sier Wettergeen.

Det er tydelig at menn også her er det dominerende kjønnet.

– Menn er klart overrepresentert i statistikken. De har noen uheldige levevaner i mye større grad enn kvinner. Forskjellene er minst blant de eldre røykerne. Blant dem over 45 år, så røyker kvinner og menn nesten like mye, sier Wettergren.

Senior is Smoking a Cigarette

ELDRE MENN: Dem over 45 år er de som røyker mest i landet. Menn er det dominerende kjønnet, viser SSB-tallene.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Linhave påpeker at menn kanskje kan være mer tilbakelente når det gjelder egen helse.

– Menn er kanskje litt mindre opptatt av helse enn det kvinner er. Men dette går også i perioder. Det har de siste årene vært en liten økning i antall kvinner som begynner å snuse, sier han.

Noe Wettergren påpeker som interessant, er hvordan utdanningsnivå for snus og tobakk slår ut forskjellig.

– Har man et utdanningsnivå som tilsvarer grunnskolen, er det cirka to av ti som røyker. Ved høyere utdanning er tallene mye lavere, her må man ned til fire til fem prosent av befolkningen, sier han.

Ved snus er det derimot annerledes. Her ser det ikke ut til at utdanningsnivå har noen effekt.

– Det er en ganske stor forskjell fra snus. Utdanning har altså mye å si for om du røyker eller ikke, men tallene for snus er like uavhengig av utdanningsnivå, sier Wettergren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger