Hopp til innhold

– Kvinner vet for lite om faren ved snusing under graviditet

Forskere mener mange unge kvinner er ukjent med skadevirkningene av snusbruk under graviditet.
Ny forskning viser økt risiko for å føde for tidlig og dødfødsler.

Jenter som snuser

Snusbruken blant norsk kvinner har eksplodert de siste årene.

Foto: NRK

Karin Lødrup Carlsen

Karin Lødrup Carlsen advarer om skadevirkningene snus kan ha på fosteret.

Foto: NRK

– Hovedkonklusjonen er at snus ikke er ufarlig i svangerskapet. Det er økt risiko for at barna blir født for tidlig, til og med for dødfødsler. I tillegg har barna mindre fødselsvekt enn de skulle hatt, sier professor Karin Lødrup Carlsen ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus.

De siste årene har det kommet flere forskningsrapporter, blant annet fra Sverige og USA, som dokumenter skadevirkninger ved snusing under graviditet.

– Det er ikke like farlig som tobakksrøyking, men det er definitivt høyere risiko enn om man ikke bruker tobakk, sier Carlsen.

Klar økning

I en av de største svenske studiene, der det blant annet er hentet omfattende mengder data fra folkeregisteret, blir det pekt på flere risikofaktorer under graviditeten.

  • Snusing fører til 29 prosent økt risiko for å føde for tidlig.
  • Snusing fører til 26 prosent økt risiko for lav fødselsvekt.
  • Snusing fører til 60 prosent økt risiko for dødfødsler.

– Fordi snus inneholder færre farlige stoffer enn sigaretter, så har man kanskje tenkt at faren ved å bruke det er mindre. For mange kan det nok være fornuftig å bruke snus som røykeavvenning, men ikke for gravide, sier professoren.

Hun understreker at risikoen minker betydelig jo tidligere i svangerskapet man klarer å slutte.

– De skadelige effektene ser ut til å bli borte dersom kvinner klarer å slutte under svangerskapet. Helst så tidlig som mulig.

Unge snuser mer

De siste 10 årene har det vært en eksplosiv økning i snusbruken blant kvinner i alderen 16 til 24 år. I den siste rapporten fra Statens institutt for
rusmiddelforskning slås det fast at nesten hver femte kvinne (16,7%) i denne aldersgruppen snuser daglig.

For 10 år siden var det tilsvarende tallet så lavt at det knapt var målbart.

Professor Lødrup Carlsen sier tallene er skremmende, og at mange kvinner vil få problem med å slutte den dagen de blir gravide.

– Vi vet at snus skaper nikotinavhengighet. Det er ikke enkelt å bråstoppe.

– Jeg tror ikke vi helt ser hva som kommer til å skje i løpet av noen år. Det er trasig å få komplikasjoner i svangerskapene sine og komplikasjoner i forhold til barnas helse. Det er noe av det verste vi opplever. Økt snusbruk bidrar til at man kan oppleve det. Det er trist.

– Ikke begynn

Benedicte Uv

Snus er vanlig i vennegjengen, sier Benedicte Uv som selv aldri har prøvd.

Foto: NRK
Ida Sørensen

Ida Sørensen snuser, i likhet med mange andre jenter, daglig.

Foto: NRK

Hun tror mange gravide snuser, fordi det har mindre skadevirkninger enn sigarettrøyk.

– Jordmødre forteller meg om kvinner de har snakket med som ikke reflekterer over at det kan være farlig. Det er nå viktig å få ut informasjon om at nikotinen i seg selv er mer skadelig enn man har trodd.

Når Lødrup Carlsen blir bedt om å gi ett råd til unge kvinner, sier hun:

– Helst ikke begynn å snus når du er ung kvinne og planlegger å bli gravid en gang i fremtiden. Det fører i neste omgang til avhengighet. Hvis du blir gravid og snuser – slutt i alle fall så fort du kan. For da vil du kunne redusere risikoen for komplikasjoner, sier hun.

– Mer populært enn røyk

NRK møtte denne uken flere jenter ved Lambertseter videregående skole i Oslo, der alle mener at snus har blitt mye mer vanlig i ungdomsmiljøene.

– Det er jo veldig vanlig. Mange jenter bruker det. Jeg tror det skyldes at man blir påvirket av de rundt seg. Når andre gjør det, så vil man prøve selv også, sier Ida Sørensen, som selv snuser daglig.

– Jeg ser sjelden at vennene mine røyker. Snus er mye vanligere, sier Benedicte Uv.

Om eventuelle skadevirkninger, sier de:

– Jeg vet at mitt inntak ikke er så stort, så da tror jeg ikke det er så skadelig. Dessuten tenker jeg at det er mye mindre farlig enn å røyke, sier Ida Sørensen.

Hun tror likevel at hun klarer å slutte en dag:

– Jeg har jo begynt og sluttet flere ganger, men jeg tror ikke jeg ville hatt noe problem med å slutte for godt, sier hun.

AKTUELT NÅ