Hopp til innhold

Flere foreldre vil ha 50-50-løsninger for små barn

Flere familievernkontor opplever at foreldre oftere enn før, ønsker at barn ned i ettårsalderen skal flytte mellom dem. – Kan fremkalle en intens separasjonsangst hos barna, sier psykiater.

Gutt krabber ut av sandkasse

TO HJEM: Når er barn store nok til å flytte mellom far og mor? Mange foreldre er uenig om dette.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Vi ser en trend der flere og flere ønsker å dele tiden med de minste barna mellom seg, at barna skal flytte frem og tilbake, sier enhetsleder ved Nedre Romerike familievernkontor, Line Helledal.

Hun sitter plassert blant bamser og leker på det såkalte familierommet, der småbarnsforeldre kommer for å mekle etter brudd.

Line Helledal, enhetsleder Nedre Romerike familievernkontor

TRENGER RO: Enhetsleder ved Nedre Romerike familievernkontor, Line Helledal, sier små barn trenger stabilitet, ro og rutiner.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Helledal synes det er vanskelig å se for seg situasjoner der 50-50-løsninger kan anbefales for ettåringer.

Bamser
Foto: Tore Linvollen

– Én uke er lenge for mamma og pappa, men for en ettåring, som ikke har begrep om tid og ikke forstår hvorfor mamma eller pappa ikke er der, vil en uke være veldig lenge. Det blir på en måte «som å begynne på nytt» hver gang. Jeg kjenner også til at noen bytter annenhver dag, som er en annen grøft å falle i.

Vil «dele på» spedbarn

NRK har vært i kontakt med flere familievernkontor som bekrefter trenden de ser på Lillestrøm. Flere foreldre vil ha to hjem for barn under tre år. Ofte er det far som vil ha en delt løsning, mens mor holder igjen.

Enkelte ganger dreier det seg om spedbarn.

– Vi har opplevd at foreldre har kommet inn og ønsket en slik løsning for barn under ett år, sier Yvonne Severinsen, leder ved Homansbyen familievernkontor.

Yvonne Severinsen, leder, Homansbyen familievernkontor

Yvonne Severinsen, leder, Homansbyen familievernkontor

Foto: NRK

Hva mener dere om det?

– Her er fagfolk uenige, men fra familievernets ståsted så tenker vi at man skal være forsiktige og føre var med de aller minste barna.

Anbefaler hyppige møter

Line Helledal ved Nedre Romerike Familievernkontor, sier de er opptatt av at de minste barna får god kontakt med begge foreldrene.

– Hvis det er en god tilknytning i bånn, og hvis begge foreldrene har vært involvert, anbefaler vi at barnet treffer den andre forelderen hyppig. Det kan også innebære overnatting, men vi mener det er viktig at små barn har én base.

Gutt
Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Hun anbefaler foreldre å følge barnets utvikling de første leveårene og lage avtaler med kort varighet.

– For noen ender det etter hvert i en løsning der barnet er like mye i begge hjem. For andre er ikke det riktig. Vi kan ikke bruke ord som rettferdighet og rettigheter. Dette handler om å gi barnet en så god oppvekst som mulig.

Det er foreldrene som til slutt avgjør hvor barna skal bo. Helledal understreker at en del foreldre justerer seg etter rådene de gir og hun har ikke opplevd at babyer må flytte frem og tilbake.

– Deling er et gode

Are Saastad, daglig leder i Reform ressurssenter for menn, som jobber for økt likestilling, mener utviklingen er gledelig.

– At det finnes to tilstedeværende foreldre i barnas liv der dette er mulig, er ekstremt viktig. Mange fedre vet at dersom de ikke har kontakt med barna fra start av, vil kontakten bli borte.

Han er uenig med familievernkontorene i at ettåringer bør ha én base.

Are Saastad

Are Saastad, daglig leder i Reform ressurssenter for menn.

Foto: Fotograf: Sturlason

– Deling er først og fremst et gode, også for barna. Svekket kontakt med den andre forelderen kan være ødeleggende for barna senere i livet.

Han mener det ikke er noen motsetning mellom hva som er rettferdig for foreldrene og hva som er best for barna.

– Barns beste handler også om hvordan foreldrene har det og hvordan de takler konflikter. Når foreldrene har det bra, har barna det bra.

Leker
Foto: Tore Linvollen / NRK

– Skaper angst

Psykiater og psykoanalytiker, Bjørn Lande, sier flytting mellom to hjem kan skape angst hos små barn.

– Opplevelsen av trygghet er knyttet både til en primær trygghetsperson og til stabilitet i nære omgivelser. En adskillelse vil kunne utløse en sterk separasjonsangst og en opplevelse av å bli forlatt. Små barn har ikke en forståelse av hva tid er eller evne til å holde fast på at mor fortsatt finnes, selv når hun er borte.

Bjørn lande, psykiater og psykoanalytiker

Psykiater og psykoanalytiker, Bjørn Lande

Foto: Privat

Han sier barnet kan reagerer med protest, klenging eller tilbaketrekning. Det siste kan tolkes som at barnet har det bra.

– Om barnet opplever å bli forlatt mange ganger, kan det svekke barnets opplevelse av trygghet og på sikt øke risikoen for å utvikle nervøse symptomer og problemer med å skape trygge relasjoner til andre mennesker

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger