Hopp til innhold

– Indirekte er helsesøstrene skyld i de høye aborttallene

Reservasjonsretten ville vært overflødig hvis aborttallene var lavere, og høye aborttall skyldes blant annet helsesøsteres kunnskapsløshet. Det sier én av Bærums mest fremtredende fastleger.

Peter Dvergsdal

VIL HA ABORTTALL INN I RESERVASJONSDEBATT: Fastlege Peter Dvergsdal på Fornebu har stor forståelse for reservasjonsleger. Årsak: 15 000 aborter i året.

Foto: KNUT BJERKE / Budstikka

Fastlege Peter Dvergsdal på Fornebu er ikke en av reservasjonslegene. Han sier likevel at han har forståelse for at leger ønsker å reservere seg.

Han mener en kombinasjon av landets helsesøstre og høye aborttall må ta skylden.

I et leserbrev om abort og reservasjonsrett i Budstikka skriver Dvergsdal blant annet:

«Etter min mening har denne debatten avsporet. De aller fleste innleggene går ut på at det er nødvendig med mange aborter. (...) Dette er uintelligent og kunnskapsløst. (...) All tilgjengelig kunnskap viser at p-pillen har sviktet sitt mål om å redusere antall uønskede graviditeter. (...) Da har vi paradokset at velmenende helsesøstre indirekte er skyld i de høye aborttallene. (...)»

Han sier Norge har en vannvittig abort- og prevensjonspolitikk der helsesøstrene hindrer effektiv prevensjon.

Mer enn 15 000 aborter i året

– Vi satset feil i Norge når vi har gitt denne yrkesgruppen rett til å foreskrive p-piller samtidig som de nærmest har monopol på kontakten med unge kvinner. Ettersom de kun kan skrive ut p-piller gjør de jentene en bjørnetjeneste da denne formen for prevensjon ikke er egnet for å få ned antall uønskede graviditeter, sier Dvergsdal.

Han mener dette også har direkte følger for debatten om leger skal få reservere seg mot å henvise til abort.

– I reservasjonsdebatten diskutterer man ikke antall aborter i det hele tatt. Jeg mener man skal ha gode grunner for å sabotere ordninger i et demokratisk land, men jeg har forståelse for at reservasjonslegene gjør nettopp det. Jeg er ikke en av dem som reserverer seg, men det er jo en vannvittig prevensjonspolitikk som fører til alle abortene. Da kan jeg forstå at noen reserverer seg. Hadde vi hatt en ordentlig prevensjonspolitikk ville jeg ikke hatt denne forståelsen, sier Dvergsdal.

Abortstatistikk 1980 - 2012

År

Utførte svangerskapsavgrudd

1980

13 531

1985

14 599

1990

15 551

1995

13 762

2000

14 655

2005

13 989

2010

15 735

2012

15 216

Kilde: Folkehelseinstituttet

Han mener løsningen er å gå fra p-piller til langtidsprevensjon som for eksempel Mirena. Denne metoden kom, ifølge fastlegen, på begynnelsen av 90-tallet og har fått ned antallet aborter blant annet i USA.

– P-pillen kom på 60-tallet, men etter at vi fikk rikelig tilgang på abort har det likevel vært rundt 10 000 aborter i året i Norge. Det betyr at det er seks som gjennomfører en graviditet for hver abort. Det er et veldig høyt tall.

– Hvem er skyld i aborttallene i Norge?

Indirekte er det helsesøstrene, for de er til hinder for effektiv prevensjon.

– Hvorfor mener du at helsesøstrene ikke har fått med seg at p-piller er det du kaller lite effektive?

Helsesøstre jobber som gruppe og etter instruks. Når man jobber som gruppe er det vanskelig å få ny kunnskap, sier Dvergsdal.

Helsesøsterleder: – Henger ikke på greip

Leder i landsgruppen av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik, er hoderystende uenig med Dvergsdal.

– Han kommer med en del påstander som ikke henger på greip. Det faller på sin egen urimelighet når Dvergsdal trekker frem de samlede aborttallene, for tallene for aborter blant tenåringer aldri har vært lavere enn nå. De har sågar vært fallende de siste ti årene, som er den tiden helsesøstre og jordmødre har hatt mulighet til å skrive ut prevensjonsmidler, sier Ersvik.

Det hun er enig med Dvergsdal i, er at debatten om abort og reservasjon burde handle mer om det høye antallet avbrutte svangerskap. Hun er også enig i at helsesøstre og jordmødre bør få utvidet retten til å skrive ut flere typer prevensjon.

Konklusjonen om at velmenende helsesøstre er indirekte ansvarlig er hun imidlertid rivende uenig i.

– Det har jeg vanskelig for å ta seriøst. Det er synd at han prøver å dra opp en profesjonskamp. Det er ikke vi noe interessert i å delta i. Når det gjelder påstanden om at p-pillen ikke er et effektivt hjelpemiddel mot uønsket graviditet, så er det unyansert. Jeg tror antall aborter ville vært høyere dersom p-pillen ikke hadde gjort sitt inntog. Når det gjelder langtidsvirkende prevensjonsmidler så vet også vi at dette er mer effektivt, og det anbefaler vi også i stor grad. Gi oss forskrivingsrett, så kommer enda flere unge jenter til å få det, sier Ersvik.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger