Får ikke hjelpa de trenger

Det er store forskjeller i tilbudet til  funksjonshemmede barn, viser en fersk undersøkelse fra Statens helsetilsyn.

Rullestol
Foto: Knut Brendhagen / NRK

Funksjonshemmede barn i en og samme kommune kan få vidt forskjellig hjelp. 
Samtidig er det store variasjoner i tilbudet, avhengig av hvor i landet man bor.

En av grunnene til de store forskjellene er at mange kommuner samarbeider dårlig internt og med sykehusene, og at det er uklart hvem som skal gjøre hva.

Både kommuner og sykehus er pålagt å ha en koordinerende enhet, men den mangler ofte, eller fungerer ikke som den skal. 

Rapporten fra Statens helsetilsyn viser også at når barna får et brukbart tilbud, er det ofte fordi foreldrene har stått på og gjort den jobben det offentlige skulle tatt seg av.

- Kommer ikke av seg sjøl

Kurt Nilsen er en av mange fedre som har erfart at kommuner og sykehus ikke klarer å samarbeide tilstrekkelig.

- Veien fram til en plan som fungerer for Lars Adrian har vært lang og tung, forteller Kurt Nilsen. Ridning er en del av planen Lars Adrian har fått for at han skal fungere best mulig. 13-åringen har et ukjent syndrom; hodet hans er litt mindre enn vanlig, hjernen vokser fortere enn hodet, han har operert klumpføtter og hull i hjertet.

- Det er ikke hjelpetjenestens fortjeneste at vi er kommet dit vi er i dag. Ingenting har kommet av seg sjøl, sier Kurt Nilsen.

Fungerer ikke uten hjelp

NRK Dagsnytt fortalte i fjor at foreldre til funksjonshemmede ofte jobber svært hardt for at barna skal få den hjelpen de trenger. Nå viser den endelige rapporten fra helsetilsynet at så mange som halvparten av de undersøkte kommunene mangler den lovpålagte enheten som skal koordinere tjenestene. 

- Det at barn ikke får den hjelpa de skal ha, betyr at de får et liv med dårligere muligheter for å fungere, både fysisk, psykisk og sosialt. Dette er svært alvorlig, kommenterer Lars E. Hanssen, direktør i Statens helsetilsyn.

- Barna blir ikke gjort kjent med rettighetene sine. De blir ikke utredet, behandlet og fulgt opp, sånn som de skal, fortsetter direktøren i helsetilsynet.

- Må samarbeide mer

Bjørn Gudbjørgsrud, direktør i Kommunenes Sentralforbund (KS), tar resultatene fra den landsomfattende undersøkelsen alvorlig:

- Det gjør inntrykk når barna som trenger hjelp ikke får det. Noen av bruddene vi har sett gir nok grunn til å legge seg litt flat.

- Videre er det behov for å rydde opp i ansvarsfordelinga mellom sykehusene og kommunene. De må bli flinkere til å samarbeide seg i mellom, fortsetter Gudbjørgsrud.

Regjeringa jobber nå med å lære opp de ansatte i kommunene. Sammen med KS er de i gang med å få i stand en nasjonal avtale om samarbeid på helse- og omsorgsområdet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger