Hopp til innhold

Dødstallene stiger på norske veier

Dødeligheten langs veiene i Norge er mye høyere enn i Sverige, og dødstallene stiger. Hittil i år har 123 personer mistet livet i den norske trafikken, sju flere enn i samme periode i fjor.

Minnestund for trafikkofre

I Vestfold har E18 blitt opplyst av fakler til minne om dem som har mistet livet på norske veier.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Til tross for lave dødstall i fjor, var antall drepte i trafikken per million innbyggere 15 prosent høyere enn i Sverige.

Så langt i år er det hele 30 prosent flere dødsulykker i Norge enn hos våre svenske naboer.

Betraktelig mer midtdelere i Sverige

Andelen av det svenske veinettet som er dekket av midtdelere, er om lag fire ganger større enn på norske veier.

Claes Tingvald, trafikksikkerhetsdirektør ved Vägverket i Sverige, tror midtdelere er en av hovedårsakene til at Sverige har lykkes så godt.

– Hadde vi ikke hatt den satsingen vi har hatt de siste ti årene, hadde nok langt flere mistet livet i den svenske veitrafikken, sier Tingvald til NRK.

Han tror også de svenske bilene er tryggere enn de norske.

– Vi har jobbet for å gjøre markedet bevisst på å velge de absolutt sikreste bilene. Vi tror vi er verdens beste på mange områder, men akkurat dette har vi faktisk lyktes veldig godt med, sier Tingvald.

– Norge ikke en ledende nasjon innen trafikksikkerhet

Antall drepte i trafikken i Norge har gått ned de siste 15 årene, men siden 2005 har trenden snudd og nedgangen stanset opp.

Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, Rune Elvik, sier Norge ikke lenger er en ledende nasjon innen trafikksikkerhet.

– Vår ledende stilling er svekket, og vi ligger et stykke ned på listen nå over de sikreste landene i verden, sier Elvik.

AKTUELT NÅ