Hopp til innhold

Ap vil stramme inn for private helsetilbud – men styrke det offentlige

Arbeiderpartiet varsler kamp mot privatisering av helsevesenet. Det er ett år igjen til neste stortingsvalg, og dette blir en viktig sak for partiet i valgkampen.

Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet

TESTING AV NYE MEDISINER: Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) vil ha mer utvikling og testing av nye medisiner i Norge, og utrede et statlig legemiddelselskap.

Foto: Katrin Hellesnes / NRK

Arbeiderpartiet vil stanse utviklingen av det de mener er et todelt helsevesen, hvor lommebok og bosted kan avgjøre hva slags helsehjelp du får.

Nå vil de stramme kraftig inn for de private, mens de offentlige sykehusene skal få mer penger.

Partiet vil innføre moms på private helseforsikringer. De vil stanse ordningen med fritt behandlingsvalg, og gjøre det vanskeligere for offentlig ansatt helsepersonell å ta ekstrajobb hos private.

Det går fram av et foreløpig utkast til nytt partiprogram som NRK har fått lese.

– Er målet å strupe de private?

– Målet er å styrke fellesskapets sykehus, svarer Støre.

Han mener utviklingen de siste årene har ført til at penger hentes fra de offentlige sykehusene for å finansiere oppstart av private tilbud.

– Det svekker fellesskapets tilbud og det tapper sykehusene for fagfolk. Hvis denne utviklingen fortsetter, blir det dårligere sykehustilbud til nordmenn, sier han.

Private på statens regning

Støre mener ordningen med fritt behandlingsvalg innebærer fri etableringsrett for private.

I tillegg til offentlige sykehus og private de har avtale med, kan pasienten få behandling hos private som er godkjent av Helfo.

Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet

PRIORITERING: Fritt behandlingsvalg gir ikke gode helsefaglige prioriteringer, mener Jonas Gahr Støre.

Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Systemet er byråkratisk og gjør at private behandlere gis rett til å drive for statens regning frikoblet fra faglig styring, så lenge noen ønsker tjenestene deres. Det gir ikke gode helsefaglige prioriteringer, sier han.

Pasientene skal fortsatt kunne velge mellom de offentlige sykehusene og deres private eller ideelle avtalepartnere, ifølge Støre.

– Dette vil vi videreføre, for da gjøres det en faglig prioritering av hvilke private tilbud vi skal ha, sier han.

Kvalitet og tilbud til flere

Arbeiderpartiet mener at de offentlige sykehusene er blitt sulteforet under dagens regjering. Grunnfinansieringen må økes det må gis økt mulighet til bruk av nye metoder og medisiner, mener partiet.

– For Arbeiderpartiet er det viktig at en sterkere velferdsstat kan gi et tilbud til flere. Vi får nye medisiner, ny teknologi, nye behandlingsmåter. De skal være tilgjengelig for alle, sier Støre.

– Vi skal organisere sykehusene våre slik at de kan utvikle de moderne tilbudene; Topp kvalitet og topp kapasitet. Det koster. Da må vi prioritere det, og det gjør vi, sier han.

Ventetid

Norske sykehus må i dag vente lenge på de nyeste medisinene, ifølge overlege Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– I Norge i 2018 brukte de 593 dager på å gi tilgang til nye kreftmedisiner. Tilsvarende tall i Danmark var 67, sier Helland.

– Problemet, sett fra mitt ståsted, er at noen pasienter ikke får tilgang til de nye, gode medisinene, mens de med god økonomi får tilgang i det private.

Hun understreker samtidig at de aller fleste pasientene får den beste behandlingen som finnes.

– Det er viktig å vite at det norske helsevesenet generelt er veldig bra, sier hun.

Ikke forbud

Det er ikke aktuelt å forby offentlig ansatte å ha ekstrajobb privat, ifølge Støre. Men både ansettelsesavtaler og sykehusenes organisering av virksomheten kan endres, mener partilederen.

– Vi tror jo at sykehusene kan ha aktivitet flere timer i døgnet og ha åpen poliklinikk større deler av døgnet, sier han.

– Det er viktig å sikre at de som er i jobb på fellesskapets sykehus og er betalt for det, gjør innsatsen sin i de sykehusene, legger han til.

Dyrere helseforsikring

Andelen nordmenn med privat behandlingsforsikring, eller helseforsikring, har økt kraftig de siste årene. Over 600.000 personer har en slik forsikring, ifølge tall fra Finans Norge. De aller fleste er forsikret gjennom arbeidsgiver. Drøyt 60.000 har kjøpt forsikring på egen hånd.

Arbeiderpartiet vil innføre moms på slike forsikringer, som dermed blir dyrere.

– Vi ønsker at den viktigste helseforsikringen din er folketrygden. Det du betaler inn som en del av spleiselaget. Hvis det blir slik at du må tenke at i tillegg til det må jeg kjøpe private forsikringer for at noen hjelper meg foran i køen, så er vi på feil vei, sier Støre.

Mindre valgfrihet

Helseminister Bent Høie (H) mener konsekvensen av Arbeiderpartiets politikk blir mindre valgfrihet for pasienten.

Helseminister Bent Høie står foran en rød murvegg iført flerfarget slips og blå dressjakke.

KLAR FOR VALGKAMP: Helseminister Bent Høie (H) hilser debatten om helsevesenet velkommen.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Kun de med tjukk lommebok får mulighet til å velge de private sykehusene.
Det blir ikke færre private sykehus med Arbeiderpartiets politikk, de blir bare ikke tilgjengelige for folk flest, sier han.

Høie mener fritt behandlingsvalg, hvor det offentlige tar regningen, er viktig. Ikke minst for ruspasienter og de med psykiske helseutfordringer som ønsker andre behandlingsmetoder enn det offentlige tilbyr.

Mener få har behov for helseforsikring

– Arbeiderpartiet glemmer at valgfriheten er en verdi i seg selv, sier Høye.

Han mener at fritt behandlingsvalg og andre pasientrettigheter gjør at de færreste har behov for helseforsikring.

– Men får vi Arbeiderpartiets politikk, der man fjerner fritt behandlingsvalg og ikke lar det private bli en del av det offentlige tilbudet, så vil det bli økt behov for helseforsikringer som da blir enda dyrere, og kun for de med god økonomi, sier Høie.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ