Hopp til innhold

Foreldre anmeldt for manglende integrering

En familie med innvandrerbakgrunn er politianmeldt av Human Rights Service, fordi de mener foreldrene har hindret barna i å bli integrert. Familiens advokat mener organisasjonen går løs på en ressurssvak familie.

Tenketanken Human Rights Service har anmeldt en familie for det de mener er manglende integrering. Familiens forsvarer mener organisasjonen går løs på en ressurssvak familie.

VIDEO: Organisasjonen Human Rights Service har politianmeldt et foreldrepar, fordi de mener barna har blitt hindret i å bli integrert. Barna skal ha blitt etterlatt i hjemlandet, mens foreldrene var i Norge.

I den aktuelle familien er det fire jenter, som er født i Norge. De er norske statsborgere, men har i cirka 10 år bodd i Gambia. Samtidig har foreldrene, som nå er politianmeldt, i stor grad bodd i Norge.

Human Rights Service (HRS) har nå politianmeldt foreldrene, for å ha hindret døtrene fra å bli integrert i Norge. HRS beskriver seg selv som en «politisk tenketank med fokus på innvandring og integrering».

Hege Storhaug

Hege Storhaug, informasjonsleder i tenketanken Human Rights Watch, mener foreldrene

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

I anmeldelsen skriver informasjonsleder at Human Rights Service mener søstrene er fratatt retten til omsorg fra sine foreldre, at de ikke har fått tilstrekkelig skolegang. HRS mener også søstrene ikke har lært norsk godt nok, og påpeker at det er språket i landet de er borgere av.

Eldste tilbake i Norge

På bakgrunn av dette har HRS anmeldt foreldrene etter paragraf 219 i straffeloven, 1. straffalternativ, som gjelder familievold. Denne gjelder flere typer vold, trusler, tvang og frihetsberøvelse, og å unndra seg forsørgelsesplikt.

Norsk politi har tidligere etterforsket faren for å ha bidratt til å kjønnslemlestelse jentene, etter å ha mottatt en anmeldelse fra HRS. Det har blitt dokumentert ved Oslo Universitetssykehus at en av de to jentene har blitt kjønnslemlestet, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.

Kort tid etter at politiet frafalt den forrige siktelsen mot faren, i 2012, kom de to eldste jentene på 18 og 19 år tilbake til Norge. Den ene går nå på norskkurs.

Ettersom saken som gjelder manglende integrering er anmeldt etter en paragraf som blant annet omhandler familievold, ligger den nå hos Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Politiadvokat Leif Morten Eide sier til NRK at saken er til vurdering. Han ønsker derfor ikke å gi ytterligere kommentarer om saken på det nåværende tidspunkt.

– Går løs på ressurssvak familie

NRK har vært i kontakt med den aktuelle familien, som ikke vil la seg intervjue. Familiens advokat, Carl Konow Rieber-Mohn, sier anmeldelsen er en stor påkjenning for familien.

– Human Rights Service har jo tidligere anmeldt denne familien for kjønnslemlesting, den saken påførte familien store traumer og barna i familien lider av det i dag. Etterforskningen viste at det ikke var mulig å påvise at noe straffbart var begått, påpeker Konow.

Carl Konow Rieber-Mohn

Advokat Carl Konow Rieber-Mohn mener HRS går løs på en ressurssvak familie.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Han mener reagerer sterkt på at organisasjonen nå har valgt å politianmelde familien igjen.

– Nå virker det som Human Rights Service nok en gang skal gå løs på en ressurssvak familie, og det synes jeg er svært betenkelig, sier Konow.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i 2009 under 1000 elever som ble tatt ut av norsk skole, for å bli sendt til foreldrenes hjemland. HRS mener imidlertid at tallet er så høyt som 4000, men ingen vet med sikkerhet.

Det norske myndigheter vet er at de siste 6 årene er over 400 barn meldt etterlatt i utlandet mot sin vilje, av foreldre. Det går fram av statistikk fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Frp håper på etterforskning

Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg kjenner til anmeldelsen, og hilser den velkommen. Han håper den vil føre til en etterforskning, og at denne skal vise hvem som er ansvarlig hvis barn integreres for dårlig.

– Jeg håper saken vil sette en slags mal for at dette er noe vi tar på alvor, og at noen skal stå til ansvar for det. Det er på tide at man får prøvd en slik sak for domstolene, mener Sandberg.

Han mener den aktuelle gruppen med barn nærmest er glemt av samfunnet.

– Sannsynligvis av frykt for å blande seg inn i familier fra andre kulturer. Det aksepterer jeg ikke lenger, sier Sandberg.

Har informert fire statsråder

Frps Per Sandberg

Frps Per Sandberg mener det er på tide at man får prøvd en sak som gjelder manglende integrering for domstolene.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Sandberg sier han nå har informert fire statsråder - barne- og familieminister Solveig Horne (Frp), justisminister Anders Anundsen (Frp), kunnskapsminister Torbjørn Røe-Isaksen (H) og helseminister Bent Høie (H) - som han alle mener har et ansvar i saker der foreldre hindrer integrering.

Sandberg sier han har bedt de fire statsrådene om å sørge for at denne typen saker blir etterforsket, at foreldrene får et objektivt ansvar, samt en gjennomgang av strafferammene. Frp-nestlederen sier målet er å sikre at barn som kommer til Norge skal få vokse opp i trygghet.

Hege Storhaug i Human Rights Service mener risikoen for å bli utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlesting er stor blant barn av innvandrerforeldre.

– Ofte tas disse barna med til land der rettsvesen ikke fungerer, og barns menneskerettigheter respekteres ikke. Derfor er denne anmeldelsen viktig for denne gruppen barn, mener Storhaug.

Ettersom saken er anmeldt for en paragraf som blant annet omhandler familievold, ligger den nå hos Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Politiadvokat Leif Morten Eide sier til NRK at saken er til vurdering. Han ønsker derfor ikke å gi ytterligere kommentarer om saken på det nåværende tidspunkt.

AKTUELT NÅ