Advarer mot korona-hurtigtester

11 hurtigtester som skal påvise korona-smitte i løpet av et kvarter, blir nå utprøvd av helsepersonell i Norge. Inntil videre fraråder fagfolk all bruk av hurtigtesting for å påvise covid 19-infeksjon.

Colleen Delane-Skibsrud tar blodprøve ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Colleen Delane-Skibsrud fra Kristiansand er frisk etter korona-smitte. Nå avgir hun blodprøve for å teste kvaliteten på hurtigtester som skal påvise covid 19-infeksjon. Foto: Mirjam Glastad-Ribe, Noklus.

Foto: Mirjam Glastad Ribe / privat

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser – Noklus – står for utprøvingen i samarbeid med Folkehelseinstiuttet - FHI - og Kristiansand kommune.

– Vi gjør dette fordi markedet oversvømmes av produsenter som vil selge hurtigtester for påvisning av korona. Mange av disse testene er sannsynlig altfor dårlige. Det er kanskje ikke sikkert at de egner seg i det hele tatt, sier professor ved Universitetet i Bergen og leder i Noklus, Sverre Sandberg.

Svaret får vi mot slutten av april.

- Hold dere unna

Sandberg, som også er spesialist i medisinsk biokjemi, advarer private mot å skaffe seg disse hurtigtestene over nettet.

– Hold dere unna. Vi vet ingenting om kvaliteten og de er vanskelige å tolke, er hans klare råd.

Sverre Sandberg, leder i Noklus

Leder Sverre Sandberg i Noklus advarer mot bruken av hurtigtester mot covid 19-infeksjon.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK Vestland

Inntil videre mener han det samme bør gjelde for helsepersonell.

– Jeg får mange telefoner fra legekontor og sykehjem som forteller om forhandlere som vil selge dem tester. De lurer på hvordan de skal forholde seg til dette. Jeg ber dem vente til vi vet mer om effekten og nytten, fortsetter Sandberg.

- Viktig å være med

Utprøvingen av hurtigtestene skjer ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, ved legevakten i Bergen og ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

I Kristiansand har Colleen Delane-Skibsrud møtt opp for å ta en blodprøve. Hun er erklært frisk etter å ha vært korona-syk, og er nå med på utprøvingen av hurtigtestene sammen med pasienter som i dag er innlagt med korona-smitte, og syke som fyller kriteriene for å bli testet med PCR.

PCR er er metoden som påviser covid 19-viruset ved hjelp av prøver fra nese og hals. Det er denne metoden sykehusene bruker. Den påviser smitte raskt, men ulempen er at det tar opptil to dager før svaret foreligger.

Hurtigtestene som Colleen er med på gir derimot svar etter bare 10-15 minutter. Dette er tester som måler antistoffer i blodet. Antistoffer viser at sykdom har oppstått, og at kroppen forsøker å bekjempe sykdommen.

Som en del av utprøvingen blir Colleens blodprøve kontrollert opp mot alle de 11 hurtigtestene som er plukket ut - for å finne ut om antistoffene er dannet.

– Jeg synes det er viktig å være med på dette. Vi trenger gode tester som gir raske svar, sier hun.

- Blir aldri helt sikre

En hurtigtest vil aldri kunne utelukke sykdom helt. Årsaken er at antistoffene den skal avsløre i beste fall dannes fire til seks dager ut i et sykdomsforløp.

Haraldsplass diakonale sykehus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser - Noklus - har hovedkontor ved Haraldsplass i Bergen.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK Vestland

– Nå er det viktig å få fjernet de dårlige hurtigtestene. Vår erfaring er at leverandører raskt trekker tilbake tester som vi mener ikke holder mål, ser Sandberg.

Han er mest spent på hvor gode testene kan være til å påvise antistoffer hos mennesker som har hatt en korona-infeksjon - som Colleen i Kristiansand.

Det kan nemlig gi en indikasjon på om pasienten er immun mot sykdommen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger