Hopp til innhold

– Avbryter svangerskap etter syv måneder

Enkelte kvinner som har vært syv og åtte måneder på vei har reist til utlandet for å avbryte svangerskapet. – Dette burde være lov i Norge også, mener professor.

Enkelte gravide som har vært 7 og 8 måneder på vei har reist til utlandet for å ta abort. Tilstandene fostrene har hatt, har vært alvorlige nok til abort i Norge, men feilene har ikke blitt oppdaget tidlig nok.

Kjell Salvesen

Professor Kjell Salvesen forteller om en kvinne som avbrøt svangerskapet etter 27 uker.

Foto: Kennet Ruona
Sturla Eik-Nes

Sturla Eik-Nes sier han kjenner til flere tilfeller.

Foto: MARTINE_LYSVAND

Alle gravide i Norge får tilbud om ultralyd i uke 18, men noen ganger blir avvik på fostre oppdaget senere, så sent at en abort ikke kan bli gjort i Norge.

Grensen for senaborter går ved 22 uker her til lands, så lenge ikke fosteret vil dø etter fødsel, eller at det er fare for mors liv. Men i land som England og USA er det ikke en slik absolutt grense.

Det har det flere ganger skjedd at gravide norske kvinner har benyttet seg av.

– Fortvilte kvinner

– Vi kjenner til at norske kvinner har reist til England i uke 28, 30, 32 etter å ha oppdaget alvorlige, men ikke dødelige avvik, sier professor og overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Sturla Eik-Nes, til NRK.

– Er det avvik som for eksempel Downs syndrom?

– Ja, det kjenner vi til, sier Eik-Nes.

Han sier at tilfellene ligger noen år tilbake i tid.

– Vi kjenner til det fordi fortvilte kvinner ringer til oss og spør om det er mulig å få utført avbrudd så sent i Norge. Når de får vite at de ikke kan gjøre det i Norge, spør de om utlandet og hvor i utlandet de kan få gjort inngrepet, sier Eik-Nes.

Ifølge helsedepartementet i Storbritannia reiste én norsk kvinne til England for å utføre en abort i uke 24 i 2012.

Dro til USA etter avslag i Norge

– Jeg husker spesielt en norsk kvinne som dro til utlandet rundt uke 27 i svangerskapet, sier Kjell Salvesen, som tidligere var leder for Norsk gynekologisk forening.

I dag er han overlege og professor ved Skånes Universitetssykehus og Lunds Universitet i Sverige.

– Ved 27 uker ble det klart at det var en svært alvorlig tilstand som ikke var dødelig, men som med stor sannsynlighet ville gi barnet en alvorlig psykisk utviklingshemning. Hun søkte, men fikk avslag på søknaden i Norge.

Fosteret hun bar på hadde utviklet et alvorlig tilfelle av vannhode.

– På eget initiativ reiste hun til USA, og fikk utført et inngrep. Hun kom tilbake til Norge med et dødt barn i magen og fikk satt i gang fødselen på sykehuset hun hørte til hjemme i Norge, forteller Salvesen.

Kvinnen fortalte historien til Salvesen da hun kom til ham, gravid med et nytt barn.

– Hun hadde syntes det var et forferdelig vanskelig valg, men hun sa at var glad for at hun hadde gjort det, sier Salvesen.

– Burde være lov i Norge

Det er vanskelig å si noe om omfanget av disse svært sene abortene, men trolig er det ikke mange.

I går fortalte NRK at rundt 70 kvinner de fem siste årene har reist til Sverige og England for å ta abort, men før uke 24 i svangerskapet.

Samfunnsmedisiner Johanne Sundby om hvordan abortreglene håndheves i Norge.

Samfunnsmedisiner Johanne Sundby om hvordan abortreglene håndheves i Norge.

Professor Kjell Salvesen mener at svangerskap som har gått lengre enn det, også burde være lov å avbryte i Norge.

– Det burde være lov hvis man vet at dette barnet aldri vil få noe leveverdig liv.

– Hvilke tilstander kan det være?

– Først og fremst tilstander som er alvorlige hjernemisdannelser. Det er ikke alltid du kan se disse alvorlige hjernemisdannelsene ved ultralyd i uke 18, noen kommer senere. Hvis du bare vet at dette barnet vil få et svært vanskelig liv, kanskje barnet ikke kan kommunisere med omverdenen, da bør abort være lov.

Vanskelig valg

Professor Sturla Eik-Nes vil ikke si om han synes det er rett eller galt å gjøre en abort så sent i et svangerskap.

Han tror få velger å gjøre et slikt inngrep, og at de gjør det med tungt hjerte.

– Jeg har aldri opplevd i mitt liv kvinner som synes det er lett eller greit å avbryte et svangerskap. Det er ikke vanskelig å si at disse kvinnene har det på samme måte. Det er en vond prosess som de må leve med på egen hånd, siden ofte bare de selv vet hvordan avbruddet skjedde, sier Eik-Nes.

AKTUELT NÅ