NRK Meny
Normal

Departementet mener Forsvarssjefen ikke var inhabil

Forsvarsdepartementet mener forsvarssjef Harald Sunde ikke var inhabil da han innstilte Karl Egil Hanevik som sjef for spesialstyrkene.

Forsvarssjef Harald Sunde

Forsvarssjef Harald Sunde var ikke inhabil da han anbefalte Karl Egil Hanevik som sjef for spesialstyrkene. Slik konkluderer Forsvarsdepartementets juridiske avdeling.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

(Saken oppdateres)

Sunde var forlover i spesialstyrkesjef Karl Egil Haneviks bryllup i 1994, avslørte VG i går. De to er også faddere til hverandres barn.

Tross den nære relasjonen skal ikke Sunde ha bedt om en habilitetsvurdering da han i desember 2011 anbefalte at Hanevik skulle bli utnevnt til brigader i Hæren og beordret til tjeneste som sjef i Spesialstyrkeavdelingen i Forsvarsstaben.

«Basert på redegjørelsene fra forsvarssjefen og brigader Hanevik er vår konklusjon at forsvarssjefen ikke var inhabil,» konkluderer forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier hun tar departementets juridiske vurdering til etterretning.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Nå har juristene våre vurdert saken og funnet at forsvarssjefen var habil. Det er en vurdering jeg tar til etterretning, kommenterer forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarsdepartementet viser til et brev fra Lovavdelingen der det heter at hvis den sosiale kontakten ikke går ut over det som er vanlig i kollegiale forhold, blir ikke habilitetsspørsmålet brakt inn.

Departementets lovavdeling legger vekt på at de begge sier at de ikke har noe nært personlig forhold.

«Deres relasjon beskrives som et vanlig godt bekjentskap og samarbeid. Dette leder ikke til inhabilitet,» heter det.

– Et vanlig godt bekjentskap

I en skriftlig redegjørelse til departementet omtaler Sunde sitt forhold til Hanevik slik:

«Mitt vennskapsforhold til Hanevik betraktes som godt og på lik linje med mange andre offiserskollegaer. Hyppigheten av kontakten har variert avhengig av beordringssted og i lange perioder har vi bodd med stor geografisk avstand og kun sett hverandre sjeldent og mest ved militære aktiviteter. Dette som en naturlig følge av beordringsmønsteret i Forsvaret.»

Også Hanevik har redegjort, og han skriver blant annet at de to ble kjent på Trandum på 80-tallet.

«Vi har siden da hatt et kollegialt og nøkternt vennskapelig forhold, slik det gjerne blir mellom offiserer som tjenestegjør på samme sted og har felles interesser og bakgrunn. Kontakten har hatt skiftende regularitet, fra svært sporadisk i enkelte perioder der den fysiske avstanden har vært stor, til noe hyppigere der vi har vært lokalisert nærmere,» heter det.

De to presiserer at de ikke har en nær personlig relasjon til hverandre i dag.

«På denne bakgrunn mener vi at det ikke foreligger et spesielt nært personlig vennskapsforhold mellom forsvarssjefen og brigader Hanevik. Deres relasjon beskrives som et vanlig godt bekjentskap og samarbeid. Dette leder ikke til inhabilitet», heter det i redegjørelsen fra Forsvarsdepartementets juridiske avdeling.

Påstander om trusler

Forsvarssjef Harald Sunde møtte torsdag ettermiddag pressen etter påstander om trusler og mulig inhabilitet i striden om de norske spesialstyrkene.

Slik forklarte Sunde venneskapet overfor NRK i går:

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Forsvarssjef Harald Sunde avviser at hans bånd til brigader Karl Egil Hanevik burde utløse varsel om inhabilitet.

Forsvarssjefen avviser inhabilitet

Karl Egil Hanevik er beskyldt for å ha truet med å avlytte marinejegersoldater som er motstandere av en omstridt sammenslåing av spesialstyrkemiljøene.

I et brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) hevder tillitsvalgte for marinejegerne det forekom løgn, manipulasjon og trusler om telefonavlytting fra Forsvarets toppnivå i forbindelse med forslaget om å flytte Marinejegerkommandoen fra Bergen til Rena. Brevet var heller ikke ført inn i departementets postjournal.

Hanevik har foreløpig ikke kommentert saken.

– Saken er definert som en varslingssak og som fremdeles undersøkes, hvorpå alle parter blir gitt anledning til å bli hørt. Forsvaret kommenterer ikke innholdet i varslingssaken, svarte pressetalsmann Bent-Ivan Myhre i en e-post til NRK.no torsdag.Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger