NRK Meny
Normal

Vil gå gjennom fersk terrorlovgivning på nytt etter Syria-reiser

Justisminister Anders Anundsen (Frp) varsler en ny gjennomgang av terrorlovgivningen i kjølvannet av opplysningene om at to tenåringssøstre skal ha reist fra Norge til Syria for å delta i borgerkrig.

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen varsler en ny gjennomgang av fersk terrorlovgivning.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Tidligere denne uken ble det kjent to søstre på 16 og 19 år skal ha reist til Syria for «å kjempe som gode muslimer». Det er fortsatt usikkert om de to unge jentene er inne i landet, men faren deres sier til NRK at den eldste datteren har fortalt at hun er villig til å dø mens hun deltar i jihad.

Justisminister Anders Anundsen sier til NRK at det er en økende utfordring at unge norske statsborgere reiser til krigsområder som Syria. Dette fordi han mener de kan tilegne seg evner og erfaringer som er problematiske.

– Jeg synes det er spesielt og litt overraskende at en nå også ser at unge kvinner på eget initiativ reiser ned for å delta i denne typen hendelser. Det bekymrer meg veldig, sier Anundsen til NRK.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Justisminister Anders Anundsen om at unge kvinner reiser til konfliktområder.

Anders Anundsen mener det er viktig å forebygge radikalisering.

Hyppige PST-møter

Ifølge terrorforsker Thomas Hegghammer har mellom 50 og 100 kvinner reist fra Europa til Syria for å delta i borgerkrigen der.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anslått at 30–40 personer har reist fra Norge til Syria for å krige. PST åpnet samtidig for at tallet kan være høyere, og sier til NRK at flere av disse er kvinner.

Justisministeren sier han nå vil ha hyppigere møter med PST-sjef Benedicte Bjørnland for å bli oppdatert på situasjonen.

– Jeg er enig med PST-sjefen i at dette er en stor utfordring, og en økende utfordring. Dette fordi de kan tilegne seg kapasiteter og erfaringer som er problematiske.

– PST-sjefen har sagt at det allerede kan være for sent når man havner i PSTs registre. Er du enig i det?

– Ja, men vi må både tenke forebygging og det vi kan kalle «reparasjon». Forebygging er ekstremt viktig for å hindre at radikalisering skjer, det har vi et veldig sterkt fokus på. Når det likevel skjer, så er selvfølgelig PST, og de apparatene vi har rundt det, veldig viktige, sier Anundsen.

Han varsler månedlige møter med PST-sjef Benedicte Bjørnland, for å sikre at PST har kapasiteten som trengs for å «speile behovet vi har i Norge».

Artikkelen fortsetter under bildet.

Opprørere som kjemper i Syria

Borgerkrigen i Syria har pågått siden våren 2011. Det som startet som fredelige demonstrasjoner mot Baath-regimet til Bashar al-Assad, har utviklet seg til en uoversiktlig krig med flere stridende parter.

Foto: TAREK ABU Al-FAHEM / Afp

Ny vurdering av terrorlovgivning

Anundsen sier også at han har bedt om en ny vurdering av terrorlovgivningen som Stortinget vedtok før sommeren.

– Jeg har bestilt en gjennomgang av det, for å se om det er andre ting vi kan gjøre enn det som allerede er gjort. Det er litt tidlig å konkludere, men det er satt i gang et arbeid for å se nærmere på andre og nye lovhjemler, sier Anundsen.

Endringen som ble gjort tidligere i år gjør blant annet at planlegging av terrorhandlinger straffbart. Dette innebærer blant annet at det er ulovlig å trene med, eller være medlem av en terrororganisasjon.

Samtidig ga PST uttrykk for at de ønsket ytterligere innskjerpninger, og ville kriminalisere det å være tilstede på steder hvor det gis terroropplæring.

Flere, blant andre Venstre og Norsk senter for menneskerettigheter var blant dem som mente det første lovutkastet fra daværende justisminister Grete Faremo gikk for langt, og i for stor grad var en kopi av PSTs forslag.

Nå varsler Anundsen altså en ny runde.

– Jeg mener dette er en viktig utfordring vi står overfor, og det er viktig at vi som samfunn er så godt rustet som mulig overfor denne relativt nye situasjonen. Det er ikke ting som jeg vil la ligge i ro, sier Anundsen til NRK.

Anundsen varsler også at man vil gå gjennom handlingsplanen regjeringen la fram mot radikalisering i 2010.

– Der skal vi få bred deltakelse fra kompetansemiljøer, for å finne ut hvordan vi skal forebygge bedre. Det skal være en handlingsplan som skal gi konkrete handlingspunkter, for å forebygge bedre.

Justisminister Anders Anundsen varsler en ny gjennomgang av terrolovgivningen som ble vedtatt i sommer.

Anundsen sier han vil gjennomgå terrorlovgivningen som ble vedtatt i sommer på nytt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger