Flere kvinner reiser til Syria for å delta i krigen

Opp mot 100 kvinner har reist fra Europa til Syria for å delta i borgerkrigen der, ifølge terrorforsker Thomas Hegghammer. Kvinnene er ikke lenger bare med som passive ektefeller, men tydelige på at de vil være med i kampen.

Mannlig opposisjonssoldat driver opplæring med unge kvinner i Aleppo i Syria

KVINNER I KRIG: Kvinner deltar aktivt i krigføringen i Syria, noe dette bildet av en mannlig opposisjonssoldat som driver våpenopplæring med unge kvinner i Aleppo viser. Men de fleste av de utenlandske kvinnene som reiser til landet for å bidra, deltar i støttefunksjoner, ifølge terrorforsker Thomas Hegghammer.

Foto: KARAM AL-MASRI / Afp

De brutale bildene fra Syria får også kvinnehjerter til å brenne. Etter at opprøret mot Bashar al-Assad brøt ut og ble til en borgerkrig har mellom 600 og 700 europeiske muslimer, såkalte fremmedkrigere, reist til Syria.

Forsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) anslår at mellom 50 og 100 av disse er kvinner:

Forsker Thomas Hegghammer

GRUNN TIL BEKYMRING: – Det er grunn til å være bekymret for alle som reiser til Syria, sier terrorforsker Thomas Hegghammer, og viser til at disse personene kan bli radikalisert.

Foto: Aas, Erlend, Erlend Aas / SCANPIX

– Det man ser nå er mer aktive kvinner, som gjerne reiser på eget initiativ og alene. Noen gifter seg der nede. De uttaler seg mye tydeligere om at de vil være med i kampen, sier Hegghammer til NRK.

– De som tidligere reiste med sine jihadistiske ektemenn til Waziristan i Pakistan, for eksempel, var mer passive. Man hørte ikke så mye fra dem. Så det er nok en endring vi ser nå, legger han til.

Bekymring i flere land

Ifølge den britiske etterretningstjenesten er antall kvinnelige aktivister økende. En talsperson for den tyske sikkerhetstjenesten, BVF, sier til NRK at de vet om ti tyske kvinner som har reist med sine ektemenn til Syria. Hva de gjør der, er uvisst:

– De aller fleste kvinner som reiser ned har ikke kampfunksjoner, de har støttefunksjoner. Det vil si at de hjelper til med transport eller matlaging og andre typer ting som skjer bak i leiren, ikke ved fronten, forklarer Hegghammer.

Sikkerhetstjenesten i flere land er bekymret for at fremmedkrigerne skal bli radikaliserte mens de er i Syria. En talsperson for BVF i Tyskland, sier de også deler bekymringen.

– Øker risikoen for radikalisering

Selv om mange reiser til Syria for å drive humanitært arbeid, er det fare for å bli radikalisert, ifølge Hegghammer:

– Det er grunn til å være bekymret for alle som reiser dit. Det er fordi eksponering for vold og innblanding i radikale miljøer øker risikoen for at en person radikaliseres, og i enkelte tilfeller kan gå videre til internasjonal terrorisme, forklarer terrorforskeren.

– Det er vanskelig å si om kvinner utgjør en større eller mindre risiko enn menn. Men det er helt klart bekymringsfullt, mener han.

Lite antall fra Norge

Benedicte Bjørnland, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

FÅ OG UNGE: PST-sjef Benedicte Bjørnland vil ikke tallfeste hvor mange kvinner som har reist til Syria for å slutte seg til opprøret. Det er et lite antall, og de er hovedsakelig unge, forteller hun.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslo for tre dager siden at 30-40 personer har reist fra Norge til Syria for å krige, men at tallet kan være høyere.

Nylig ble to norske søstre av somalisk opphav meldt savnet av sin familie i Norge. Jentene skal ha satt kursen mot Syria, og ble sist observert i Tyrkia.

PST-sjef Benedicte Bjørnland vil ikke tallfeste hvor mange kvinner som har reist. Til NRK sier hun at det er et lite antall, og at de er hovedsakelig unge.

– Vi spør oss selv hvorfor de gjør det. Vi kan ane at de kan ha gjennomgått en type radikalisering, blant annet via nettet, sier Bjørnland til NRK.

Vel fremme i Syria tror PST at noen jenter slutter seg til kjærester eller ektefeller, mens andre drar for å støtte muslimske brødre og søstre.

Eget initiativ

Bjørndal mener det er for tidlig å kalle det en trend at jenter reiser på eget initiativ til Syria.

– Men vi aner at enkelte også drar på eget initiativ, kanskje etter å ha blitt oppfordret til det via internett, forklarer PST-sjefen.

Reisene til Syria virker ikke å ha noe tilfeldig preg, ifølge Bjørnland..

– Dette er langt på vei lagt vel til rette for, og organisert av andre, sier hun.

PST aner også at det er kontakt fra folk på bakken i Syria og hjem til miljøer i Norge.

PST-sjef Benedicte Bjørnland etterlyser at flere tar ansvar for å forebygge radikalisering.

SE VIDEO: PST-sjef Benedicte Bjørnland etterlyser at flere tar ansvar for å forebygge radikalisering. Innslag fra 'Dagsnytt 18' tirsdag 22.10.2013.

SISTE NYTT

Siste nytt