PST-sjefen ber skoler og barnevern varsle om radikalisering

I kjølvannet av at et økende antall unge nordmenn reiser til Syria for å delta i krig, etterlyser PST-sjef Benedicte Bjørnland at flere i samfunnet tar ansvar for å forebygge radikalisering.

PST-sjef Benedicte Bjørnland etterlyser at flere tar ansvar for å forebygge radikalisering.

LYKKES IKKE I DAG: – Vi etterlyser et tydeligere og samlet engasjement fra et offentlig Norge. Det er fordi vi ser at dette skjer i økende grad, og per nå lykkes vi ikke godt nok, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland om arbeidet med å forebygge radikalisering av unge nordmenn.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er bekymret for det økende antallet nordmenn som drar til Syria. Senest i helgen ble to norske søstre av somalisk opphav meldt savnet etter at de skal ha satt kursen mot Syria.

– Det er bekymringsfullt fordi vi aldri har sett så mange unge mennesker reise til samme sted, til konfliktsonen Syria, så organisert og tilrettelagt som vi ser nå, sier Bjørnland til NRKs «Dagsnytt 18».

Benedicte Bjørnland, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

MÅ SAMHANDLE: PST-sjef Bjørnland ser for seg at lærere, helsepersonell og ansatte i barnevernet må samhandle med det ordinære politiet, blant annet ved å formidle eventuelle bekymringer.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

PST anslo nylig at 30-40 personer har reist fra Norge til Syria for å krige, men at tallet kan være høyere. Sikkerhetstjenesten er bekymret for erfaringene disse personene får i Syria.

Bjørnland nevner at disse kan komme til å knytte kontakter til ekstreme nettverk og terroristorganisasjoner, delta i kamphandlinger og utsette seg selv for stor fare, ta menneskeliv, samt lære seg å håndtere våpen. I tillegg er det sterk bekymring for hva som kan skje når personene kommer tilbake til Norge.

Ikke bare PSTs ansvar

Ifølge Bjørnland er det først og fremst unge menn som har reist til Syria, men det er også flere unge kvinner som har satt kursen for de borgerkrigsherjede landet.

PST-sjefen mener det er samfunnets ansvar å følge med på radikaliseringssymptomene før en person faktisk reiser.

– Vi ønsker ikke å fraskrive oss dette ansvaret, men vårt mandat er å følge med på personer som kan ha intensjon om å bruke vold for å fremme sitt ekstreme synspunkt, forklarer Bjørnland.

– Det er ikke vårt mandat å følge med på en ortodoks muslim. Det å fange opp når man går fra å være sterkt religiøs og troende, til å vippe over til å ønske å bruke vold – akkurat i det skjæringspunktet er det viktig at andre følger med, legger hun til.

(Saken fortsetter under videoen)

Politiet ber folk være på vakt mot radikalisering.

MÅ FØLGE MED: Kriminalsjef Nina Karstensen Bjørlo ved Asker og Bærum politidistrikt mener det å følge med på ungdom som står i fare for å bli radikalisert er et felles ansvar. Se innslag fra Dagsnytt 18 mandag 21.10.13.

Lærere og barnevern

PST-sjefen ber spesielt om at personer som jobber opp mot unge mennesker skal bidra med å fange opp radikaliseringstegn.

– Jeg tenker barnevernet, fordi dette er unge mennesker. Det er skolelæreren som plutselig erfarer at en ungdom kan bli rasende når noen krenker religionen hans, eller kan ytre seg slik at det oppfattes som krenkende, sier Bjørnland.

– Hvis man begynner å gi støtte muntlig til Al Qaida og terrorhandlinger, og gir uttrykk for at det bare er rett og rimelig at slikt skjer – da kan man ikke bare se og registrere uten å agere. Vi ønsker at flere i samfunnet er sitt ansvar bevisst, forklarer hun.

Bjørnland ser for seg at lærere, helsepersonell og ansatte i barnevernet må samhandle med det ordinære politiet. Det betyr ikke at politiet skal opprette straffesaker i alle tilfeller, men at det går an å formidle en bekymring. PST-sjefen trekker også frem samtaler med foreldre som et godt virkemiddel, fordi de ofte kan være like bekymret.

– Vi har ingen tydelig oppskrift på dette. Men det vi etterlyser er et tydeligere og samlet engasjement fra et offentlig Norge. Det er fordi vi ser at dette skjer i økende grad, og per nå lykkes vi ikke godt nok, konstaterer hun.

Tydeligere ansvar

En PST-handlingsplan fra 2010, som omtaler forebyggende arbeid, skal nå revideres. Bjørnland tror det har mye for seg, siden den kom før 22. juli og økende antall reiser til konfliktområder som Syria.

– En revidert handlingsplan må tydeligere forankre ansvar og være mer konkret på hva den enkelte offentlige etat og frivillige organisasjon skal bidra med, mener PST-sjefen.

(Saken fortsetter under bildet)

Kamper i Syria

BLODIG OPPRØR: Ifølge FN er over 100.000 mennesker drept i borgerkrigen i Syria, som har pågått siden mars 2011.

Foto: AREF HRETANI / Reuters

I den åpne trusselvurderingen for 2013 er PST svært tydelige på at ekstreme islamistiske bevegelser utgjør den største trusselen mot Norge. Bjørnland avviser at sikkerhetstjenesten har dårlig oversikt over miljøet, men påpeker at det ikke ligger i PSTs mandat å ha øyne over alt i samfunnet.

– Vi konsentrerer oss om de personene som vi tror har intensjon og kapasitet til å gjøre noe voldelig, sier hun.

Bjørnland minner om at det er et forbud mot at PST kan følge med på personer kun ut fra en religiøs overbevisning.

Bekymret for krigsveteraner

PST-sjefen er bekymret for personer som kommer tilbake til Norge etter opphold i konfliktfylte land som Syria.

– Vi er bekymret for at enkelte faktisk kan returnere med et oppdrag. Hos en del av disse menneskene er ideologien internasjonal jihad-ideologi, mens fiendebildet er lokalt. Fordi Norge har deltatt i Afghanistan og Libya, og fordi det har vært publisert karikaturtegninger i Norge, har man dette lokale fiendebildet. Det er det vårt oppdrag å forebygge, fastslår Bjørnland.

En annen potensiell fare er personer som ikke har fått et oppdrag om å gjøre noe konkret i Norge, som må regnes som krigsveteraner. Slike personer kan ha tunge traumer etter å ha sett og deltatt i grufullheter, men står uten hjelpeapparatet som ordinære soldater har etter krigshandlinger. Dermed kan slike personer være svært farlige, ifølge PST-sjefen.

– Det er ikke gitt at vi vet av dem en gang. Slike tilfeller bør man være forberedt på at vi kan stå overfor i tiden som kommer, advarer hun.

Bjørnland tror mange av personene som reiser er glødende idealister som ønsker å være med å kjempe for rettferdighet og hindre lidelse.

– Men så er man kanskje også naiv, og gir seg i kast med noe som er svært farlig og som kan få voldsomme konsekvenser på sikt, sier PST-sjefen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger