Hopp til innhold

– Risikerer dårlige fysioterapeuter

Konkurransetilsynet ber helse- og omsorgsdepartementet se på fysioterapeuters offentlige driftstilskudd. De mener systemet medfører risiko for kvaliteten på tjenestene.

Fysioterapeut

Illustrasjonsfoto

Foto: HECKLER Pierre / RL PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRA

– Vi har sendt et brev til helse- og omsorgsdepartementet hvor vi påpeker konkurransebegrensningene ved tilskuddet, sier seksjonsleder i Konkurransetilsynet , Jostein H. Solberg til NRK.

– Kan også gjelde andre

Ifølge Solberg har tilsynet sett på nettopp tilskuddet til fysioterapeuter etter at Dagens Næringsliv tok opp temaet i fjor høst.

– Dette kan imidlertid også gjøre seg gjeldende for fastlege-, legespesialist- og psykologpraksiser, forteller han.

Ordningen med offentlige driftstilskudd startet opp i 1984, etter at lov om helsetjenesten i kommunene ble vedtatt.

Ledige tilskudd lyses ut omtrent som nye stillinger i kommunene.

Lettere å få pasienter

Et offentlig tilskudd sikrer et grunntilskudd på 250.000 kroner, og refusjon per behandling.

Dette innebærer i praksis at pasientene får reduserte utgifter, og betyr at de fysioterapeutene som har tilskudd, har lettere for å få pasienter enn terapeuter som opererer uten tilskudd fra det offentlige, skriver Dagens Næringsliv.

Jostein H. Solberg

Seksjonsleder i Konkurransetilsynet, Jostein H. Solberg.

Foto: Marit Hommedal

Ifølge Solberg mener tilsynet ordningen risikerer at tjenesten ikke blir så bra som den kunne ha vært om dette ble organisert på en annen måte.

Les brevet her: Brevet til helse- og omsorgsdepartementet

Beholder tilskuddet på «livstid»

Konkurransetilsynet uthever tre punkter ved ordningen som de mener utgjør en risiko for kvaliteten hos fysioterapeut-tjenestene.

– For det første har vi sett på måten driftstilskuddet blir tildelt på i dag. Er man blitt tildelt et slikt tilskudd beholder man det for livet. Vi mener dette gir dårlige insentiver for å holde kvaliteten oppe, sier Solberg.

Konkurransetilsynet foreslår isteden at disse pengene blir gitt for en begrenset periode, for eksempel for fem år av gangen.

– Deretter burde man konkurrere på ny, og vise til gode tjenester i løpet av perioden. Eller så kan man risikere å miste det til andre som er bedre egnet.

– Konkurransen ikke reell

Det andre punktet går på at tilskuddet kan gis til én fysioterapeut som er del av en gruppepraksis. Tilsynet tror innflytelsen fra de gjenværende fysioterapeuter kan medføre at konkurransen ikke blir reell.

Ettersom de etablerte har egeninteresse i hvem som tildeles driftstilskuddet, er det risiko for at andre hensyn enn pasientenes og det offentliges interesser i å ha en best mulig fysioterapitjeneste vektlegges

Konkurransetilsynet

– Det tredje vi har påpekt er at fysioterapeuter som overtar driftstilskuddene er pliktige til å overta gamle praksiser, med utstyr og «goodwill». Vi mener det er uheldig, fordi det skaper en dårlig utvikling i markedet, sier Solberg.

Dagens system har dermed medført en utstrakt praksis der yngre nyutdannede fysioterapeuter må betale flere hundre tusen kroner for å komme inn i en praksis med slike avtaler der en er sikret pasienter.

– Må håndteres ryddig

Eilin Ekeland

Leder for Norsk Fysioterapeutforbund, Eilin Ekeland.

Foto: Norsk Fysioterapeutforbund

– Fram til nå har vi sett på ordningen som en offentlig gode, og tilsynet påpeker noe som vi er usikre på om stemmer. Men vi overlater til departementet å svare. Vi er imidlertid opptatt av at en ordning må håndteres ryddig og ordentlig, sier leder i Norsk Fysioterapeutforbund, Eilin Ekeland.

Ekeland sier at forbundet lenge har påpekt at kommunene bør være tydeligere på å kreve dokumentasjon og vise tydeligere sine forventninger til tjenesten.

– Forslaget om tidsbegrensninger synes jeg er en kjempeutfordring, fordi disse fysioterapeutene investerer såpass mye tid og penger til å starte opp, og ta over praksiser, sier Ekeland.

– Gjør det mer usikkert

Hun tror det kan føre til at fysioterapeutene vil kvie seg for å investere i kompetanse og utstyr.

– Det vil være en bedre innfallsvinkel å skrive ned klare retningslinjer for hva man kan kreve av de som har dette tilskuddet, enn å faktisk gjøre det mer usikkert for de som satser.

Ekeland er imidlertid klar på at forbundet ønsker at det skal kreves noe av de som får driftstilskudd, og at det nettopp bør opprettholdes et høyt faglig nivå.

Konkurransetilsynet har bedt om et svar fra departementet innen 15. august.

AKTUELT NÅ