Hopp til innhold

– Regjeringen setter tusenvis av arbeidsplasser i fare

Arbeidstakerorganisasjonene LO og Parat mener hastverksarbeid av regjeringen for å unngå søksmål fra flyselskapet Norwegian kan få store konsekvenser for kabinansatte i Norge og Europa.

Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO

Førstesekretær Peggy Følsvik frykter konsekvensene av at regjeringen vil endre den såkalte utlendingforskriften i luftfarten.

Foto: Johan B. Sættem

Regjeringens forslag til endringer i den såkalte utlendingsforskriften for luftfart får LO og Parat (YS) til å rase.

Årsak: Asiater med langt lavere lønn enn sine nordiske kolleger i kabinen kan etter regelendringen jobbe på norskregistrerte fly.

– Endringen åpner opp for å sette 7.000 arbeidsplasser i Norden på fare. I Europa er det snakk om nesten 100.000 arbeidsplasser. En regjeringen som ellers er opptatt av å jobbe mot sosial dumping, åpner tvert i mot for sosial dumping innenfor luftfarten, sier Peggy Følsvik, førstesekretær i LO.

Tar dere ikke litt vel hardt i her?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi bruker tall på ansatte som er knyttet direkte til interkontinental luftfart, sier hun.

Følsvik mener saken er alt for dårlig utredet, og etterlyser en konsekvensutredning før de klubber saken gjennom.

Hans-Erik Skjæggerud

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud er sterkt kritisk til Regjeringens hastverk, og mener konsekvensene er for dårlig utredet. - Vi vil be departementet om å gå tilbake og utrede dette bedre, sier han.

Foto: Parat
  • I fjor sommer ble staten truet med søksmål av flyselskapet Norwegian, som truet med å flagge ut langdistansesatsingen fra Norge på grunn av særnorske regler. Den norske utlendingsforskriften kolliderte med Schengens regelverk for grensepassering.
  • Norwegian er i kraftig vekst på langdistanse, og vil ha fleksibilitet til å bemanne flyene på med utgangspunkt i basenes beliggenhet.
  • Statens mest skarpskodde jurister, i lovavdelingen i Justisdepartementet, har konkludert med at Schengen-regelverket trumfer norsk rett.
  • Konklusjonen har ført til at Regjeringen vil endre den såkalte utlendingsforskriften, slik at den ikke strider mot Schengen-regelverket, for å komme Norwegian i møte.
  • Høringsfristen er 2. mai
  • Fordi det er snakk om en endring i forskrift og ikke i lov, kan regjeringen klubbe det gjennom uten å gå veien om Stortinget.
  • Flere utkast til høringssvar som NRK har fått lese, er svært kritisk til regjeringens arbeid.
  • LS OGSÅ: Staten: Norwegian kan bruke utenlandske flygere på fly til Thailand og USA

– Konsekvensene for dårlig utredet

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier til NRK at foreningen ikke er i mot endringer i utlendingsforskriften og ønsker like konkurransevilkår for aktørene i luftfarten.

– Vi frykter at konsekvensen vil være at norske og europeiske luftfartansatte utraderes, til fordel for ansatte som er villig til å jobbe for langt lavere lønn, sier han.

Kristian Dahlberg Hauge

Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet avviser at regelendringen åpner for eksempelvis asiatisk kabinpersonal på innenriksfly og flyreiser innen EØS. - Dagens motstrid i regelverket – En slik motstrid i regelverket kan vi ikke leve med, sier han.

Foto: Vigdis Wåge-Wares

Han sier at regjeringen og departementet har tolket lovavdelingen sitt forarbeid på en helt bestemt måte, som deres jurister ikke er enige i.

Begge fagforeningene frykter at en konsekvens av endringen er at det åpnes for at asiatisk personell kan fly både i Europa og innenriks i Norge.

– Det holder ikke at departementet sier at det ikke vil få den effekten når det faktisk kan få den effekten, når man holder den endringen de nå foreslår opp mot øvrig EU og EØS-regelverk, sier Skjæggerud.

Han mener det vil være sterkt kritikkverdig og kaller det et sjansespill av regjeringen dersom den klubber gjennom et nytt regelverk uten å overskue konsekvensene.

– De sier selv at det haster å gjøre den enringen fordi de har blitt truet med søksmål av Norwegian. Men man kan ikke legge den typen vurderinger til grunn.

– Klar og tydelig avgrensning

Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (FrP) i Arbeids- og sosialdepartementet avviser at regjerningen lar seg presse i kne av trusler om søksmål.

– Det vil jeg på det sterkeste avvise. Men søksmplet fra Norwegian har understreket at det er behov for en endelig juridisk avklaring. Lovavdelingens vurdering er klar, og Norge må følge opp sine forpliktelser overfor Schengen-regelverket. Det er grunnen til endringsforslaget som regjeringen nå har sendt på høring, sier han.

Han avviser at den foreslåtte regelendringen fra regjringen kan medføre at også innenriksfly kan personell fra tredjeland om bord, og tror ikke et stort antall arbeidsplasser er i fare.

– Vi tror ikke den vil ha så store konsekvenser som det skisseres her. Det er klart og tydelig avgrenset hva den endingen gjelder. Den gjelder ikke innenlandske flyruter, men utelukkende korte mellomlandinger for kabinpersonell inn og ut av Norge, sier han.

– En slik motstrid i regelverket kan vi ikke leve med, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger