Opposisjonen: – Redegjørelsen var ikke tilstrekkelig

Samtlige opposisjonspartier på Stortinget mener redegjørelsen til næringsminister Trond Giske ikke var tilstrekkelig. De vil sende saken til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.

Nærings- og handelsminister Trond Giske holdt pressekonferanse i forbindelse med oppstyret rundt sa

Nærings- og handelsminister Trond Giske holdt pressekonferanse i forbindelse med oppstyret rundt TV 2-salget.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

Opposisjonen krevet en ydmyk næringsminister når Trond Giske skulle redegjøre for sin rolle i salget av TV2.

Giske åpnet redegjørelsen med å takke for muligheten til å komme med sin side av saken. Og han beklaget enkelte forhold rundt håndteringen av saken.

- Jeg ser i ettertid at én setning i én tekstmelding var upresis. Samtidig kom det frem i meldingen at vi ikke ønsket å instruere Telenor. Vi har heller ikke ført dialogen med Telenor i en ordentlig form. Det er jeg lei meg for.

Der stoppet ydmykheten. For Giske mener fortsatt at han ikke har håndtert godkjenningen av salget av TV2 til utenlandske eiere feil.

- Jeg har ikke utøvet utilbørlig press mot Telenors styreleder (Harald Norvik, red. anm), men tar til etteretning at styrelederen har følt det anderledes, sa Giske

- Greit med aktivt eierskap

Giske viste nemlig også til at det er vanlig at staten og departementene har kontaktmøter, som regel en gang per kvartal, i selskaper staten har en stor eierandel i.

- Det er også viktig at selskapet informerer eieren om viktige saker. Det fordi selskapet selv sitter med mest informasjon om den aktuelle sak, sa Giske.

Giske brukte også taletiden til å referere både eierskapsmeldingen og tidligere saker i Stortinget der det går frem at staten kan utøve såkalt aktivt eierskap i saker som er av stor betydning.

- Det er et overordnet mål å bidra til nasjonalt eierskap. Stortinget har sluttet seg til at et overordnet mål i mediepolitikken er å sikre norsk eierskap. Derfor er salg av TV2 et legitimt tema å ta opp med Telenor, sa Giske.

Ikke fornøyd med redegjørelse

Harald T. Nesvik i Frp var ikke fornøyd med Giskes redegjørelse. Han sa Giske hoppet bukk over en rekke sentrale spørsmål rundt egen handlemåte.

- Var det for eksempel fornuftig å sende de sms-ene som ble sendt? Jeg ønsker at denne saken sendes videre til stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, sa Nesvik.

KrF og Høyre bekrefter overfor NRK at de støtter forslaget. Det betyr at saken trolig blir oversendt komiteen.

Venstre ga også uttrykk for at også de ønsket saken sendt til komiteen fra Stortingets talestol.

Ap, SV og Sp stemmer imot

Helga Pedersen redegjorde for stemmegivningen til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.

– Det er ingen grunn til å behandle denne saken i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, for hva er det egentlig vi skal redgjøre for? Ap, SV og Sp vil derfor stemmes imot at saken oversendes til kontrollkomiteen, sa Pedersen, rett før Stortinget skulle stemme.

Flertallet i stortinget med 60 mot 50 stemmer vedtok at saken ikke skulle sendes til komiteen, men legges ved protokollen.

Ifølge det NRK kjenner til kommer kontrollkomiteen til å opprette sak på eget initiativ.

Telenor følte utilbørlig press

Styreleder i Telenor, Harald Norvik, sier næringsminister Trond Giske har utsatt ham og resten av Telenor-styret for utilbørlig press da styret besluttet å godkjenne salg av TV2 til danske Egemont.

Næringsmininsteren mener han har forholdt seg korrekt i forhold til eierskapsmeldingen. Nå redegjør han om handlemåten sin i Stortinget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger