– Jeg var livredd i starten

En ny rapport viser at 8 av 10 foreldre er svært fornøyde med hjelpen de får fra barnevernet. En rekke tiltak i hjemmene gjør at problemene ofte løser seg før barna må settes i fosterhjem.

Mariell Hvidsten

Da Mariell ble gravid som 17-åring, mottok barnevernet en bekymringsmelding. Det gjorde den kommende moren livredd.

Foto: Eirik Tufteland Kroken/NRK

Mariell er 18 år gammel. I barnevognen sitter hennes elleve måneder gamle sønn. Da hun ble gravid som 17-åring, fikk barnevernet en bekymringsmelding.

– Jeg var livredd i starten og tenkte at barnevernet kommer til å ta barnet fra meg, sier Mariell når vi møter henne.

Mange foreldre blir redde når barnevernet blir koblet inn for å hjelpe. Det ble også Mariell.

– Etter alle skrekkhistoriene jeg hadde hørt så ble jeg jo redd, sier hun.

Mariell Hvidsten

Mariell ble redd for at barnevernet skulle ta fra henne barnet, etter alle skrekkhistoriene

Foto: Eirik Tufteland Kroken/NRK

8 av 10 er fornøyde med barnevernet

I dag lanserer Barne, ungdoms- og familiedirektoratet en rapport om hjelpen barnevernet gir til familier som sliter.

Forskningen viser at 8 av 10 foreldre er fornøyd med samarbeidet og hjelpen de får. Og at barn og ungdom har det bedre gjennom tiden barnevernet hjelper familien.

Det er tiltak som råd, veiledning, ruskontroll, avlastningshjem og ulike kurs som familieterapi familiene får tilbud om.

Horne: – gledelig overraskelse

Barneminister Solveig Horne er overrasket over de gode tallene.

– Jeg har vært veldig opptatt av at vi skal jobbe forebyggende, at vi skal komme tidlig inn og hjelpe familiene i hjemmet for å unngå at barnevernet tar over omsorgen for barnet, seier Horne.

Hun sier at det er en gledelig overraskelse at så mange familier er fornøyde og at dette virker.

Solveig Horne (Frp)

Barneminister Solveig Horne sier det er en gledelig overraskelse å høre at så mange er fornøyde med hjelpen de får.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Noe må også bli bedre

Rapporten forteller også om hva som må bli bedre. Barn og unge må bli mer delaktige i arbeidet, og man må blant annet finne nye måter å hjelpe minoritetsfamilier.

– Minoritetsfamilier skal møtest med de samme hjelpetiltakene og få lov til å prøve ut om man kan ha hjelpetiltakene i hjemmet slik at man slipper at barnevernet tar over omsorgen, sier Horne.

Hun sier at det å komme tidlig inn og forebygge er noe av det viktigste barnevernet gjør, og det er ett av punktene de må ta med seg videre og forbedre.

– Hvilke konsekvenser får det at familier ikke får den hjelpen de trenger?

– I verste fall blir det en omsorgsovertakelse, og det er jo noe som kan være alvorlig både for familien og ikke minst for barna, dersom vi i stedet kunne ha kommet inn tidligere og hjelpt, slik at foreldrene kan bli gode foreldre og vokse opp hos sine biologiske foreldre.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger