– Lege ble skviset ut fordi hun ikke ville jobbe mer enn 80 timer i uken

Det offentlige helsevesenet er gjennomsyret av ulovlig praksis, sier leder for Yngre Legers Forening (YLF), Hege Gjessing.

Hege Gjessing

Hege Gjessing kjenner som leder for Yngre Leders Forening, til flere tilfeller der leger må jobbe langt mer enn tillatt.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Arbeidsmiljøet i det offentlige helsevesenet er ikke akkurat på topp, sier Gjessing til NRK.no.

Gratis overtidsjobbing og brudd på hvor lenge legene kan jobbe, er ikke fremmede problemer for YLF-lederen.

I går fortalte NRK om den ulovlige driften av Ammerudlunden, som hører til en av de største private sykehjemskjedene i landet, Adecco Helse. Der har de ansatte jobbet 84 timer i uken uten overtidsbetaling.

– Veldig få får betalt for overtiden

Dette skjer også i det offentlige, ikke minst blant leger, forteller Gjessing.

– Det jobbes mye gratis overtid. Som lege må du jo gjøre deg ferdig med det du holder på med, og det er også mye papirarbeid. Samtidig jobbes det på et minimumsnivå med bemanning, sier hun.

– Men det er veldig få som får betalt for overtiden. Arbeidsgiver sier rett og slett at de forventer at arbeidet kan gjøres innen den oppsatte tiden. Klarer man ikke det, er man ikke effektive nok. Det synes jeg er ille.

– Det har tidligere vært eksempler med leger som har gått 25-timers vakter. Finnes disse eksemplene fremdeles?

– Ja, det gjør de. Vi har avtalefestet at vaktene kan være på 19 timer. De fleste prøver å overholde det, men det er ikke alle som følger avtalen, sier Gjessing.

Senest i ettermiddag kontaktet en lege henne og fortalte om ulovlig overtidsbruk i det offentlige helsevesenet. På den kvinnelige legens arbeidsplass falt det ikke i god jord at hun ikke ville jobbe ulovlig mye, fortalte hun.

– Jeg snakket akkurat med en lege som sa hun hadde blitt skviset ut fra sykehuset hun jobbet ved, fordi hun ikke ville jobbe over 80 timer i uken. Hun mente det ville være for belastende, sier Gjessing.

– Utnytter vikarers frykt

Ifølge YLF-lederen er det mange som ikke tør å gjøre som den kvinnelige legen - å si fra om rovdriften.

– Det er et problem at legevikarer holder tett om for lange vakter i frykt for å miste jobben, sier Gjessing.

– I for eksempel Oslo er det rift om arbeidsplassene nå, og da er folk redde for å si fra i frykt for å bli skjøvet ut av køen. Jeg tror det er noe som utnyttes av arbeidsgiverne. Dette ser vi helt klart på som et problem.

Ifølge Gjessing er overtidsbruken noe YLF jobber mye med, men det er en lang vei igjen.

– Jeg tror det gjennomsyrer hele sektoren. Den ulovlige praksisen med å ikke betale for overtiden, er blitt så vanlig at det er vanskelig for de ansatte å få det de har krav på.

SISTE NYTT

Siste meldinger