Hopp til innhold

– Forstår ikke aksjonen

– Jeg tror ikke folk har noen forståelse for denne aksjonen, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementent. Denne uken nekter advokater i Bergen og Oslo å møte opp til fengslingsmøter i retten.

Advokataksjon

NEKTER Å MØTE: Advokatene i Oslo mæter ikke i fengslingsmøter denne uken. Over hele landet står advokater på stand og gir ut fri rettshjelp på gaten.

Foto: Ann-Iren Finstad

Statssekretæren tror den norske befolkningen har problemer med at en yrkesgruppe som tjener mye skal gå til aksjon for å tjene mer.

– Her er det snakk om å bruke og dytte utsatte grupper foran seg for å få mer penger selv, sier Brein-Karlsen.

Men Advokatforeningen mener det handler om mer enn timesatsen.

Dersom de beste advokatene ikke tar på seg forsvareroppdrag for allmenheten, kan det gå ut over rettssikkerheten, mener Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

– Vi aksjonerer for likhet for loven, sier hun.

Ikke forhandlingsrett

– Vi krever at timesatsen øker i tråd med den alminnelige lønnsøkningen i samfunnet fra 1999 da vi hadde den forrige runden med staten, sier generalsekretær i Advoktatforeningen.

Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementent mener advokatene tjener nok.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Advokatene er selvstendig næringsdrivende og har ikke forhandlingsrett om satsene fra staten. Satsene for hvor mye advokatene får i ulike typer saker, reguleres i budsjettet.

– Vi møter advokatforeningen før vi begynner budsjettprosessen. Slik hører vi på deres synspunkter. Et slikt møte er det ikke mange andre foreninger og fagforeninger som får, sier Brein-Karlsen.

Har snudd

I 2008 var Frp og Høyre av en annen oppfatning. I en innstilling til stortingsmelding 341 skrev partiene at satsen burde bli høyere for å ivareta rettssikkerheten:

"Etter disse medlemmers oppfatning kan dette bidra til å skape et A- og B-lag innen advokatnæringen, noe som vil medføre at de som er avhengig av fri rettshjelp, ikke kan velge blant de beste advokatene."

Høyre og Frp fremmet et forslag om å å heve salærsatsen for fri rettshjelp til 1.000 kroner per time.

Justis- og beredskapsdepartementent sier det er mulig at timesatsen for advokatene vil gå opp. Men han er ikke åpen for å forhandle med advokatforeningen.

– Som advokatforeningen er godt kjent med er timesatsen en gjenstand for den vanlige budsjettprossesen og budsjettet kommer i oktober, sier Brein-Karlsen.

Holder fenglslingsmøter uten forsvarere

Oslo tingrett har besluttet å holde fenglsingsmøter selv om forsvarerne ikke møter opp. Loven pålegger domstolen så vidt det er mulig å skaffe en forsvarer og tingretten mener de i aksjonsuken vil ivareta rettssikkerheten på en forsvarlig måte.

Sorenskriver i Oslo tingrett Geir Engebretsen er likevel klar på at aksjonen kan få alvorlige konsekvenser.

– Hvis saken ikke er tilstrekkelig belyst eller begrunnet så vil det kunne skje en løslatelse eller noen kan få en kortere fengslingsperiode, sier Engebretsen.

Brein-Karlsen er glad for at Oslo tingrett avholder fengslingsmøter også i aksjonsuken.

– Jeg er sikker på at det også denne uken kommer til å gå bra i rettssikkerhetens navn, sier han.

AKTUELT NÅ