Hopp til innhold

Ny rapport: Én av ti kvinner har blitt voldtatt

Hele 9,4 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av dem som blir voldtatt er under 18 år, ifølge en ny rapport.

Voldsrapport

OVERRASKET OVER HØYE TALL: Justisminister Anders Anundsen og helseminister Bent Høie og familieminister Solveig Horne mottok rapporten som er den største undersøkelsen om vold og overgrep i Norge noensinne.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Dette er alvorlige hendelser, og kun 11 prosent anmeldte saken. Det synes vi er veldig lavt, sier forsker Siri Thoresen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Da forskerne ringte, svarte også nesten 1 av 3 at de fram til da aldri hadde snakket om voldtekten med noen.

– Det forteller oss at dette fortsatt er skjulte hendelser i samfunnet.

NKVTS har gjennomført en landsomfattende studie om vold og overgrep.

Dette er den første store undersøkelsen i Norge hvor forskerne har spurt nordmenn direkte om det har vært utsatt for voldtekt.

Rapporten ble onsdag overrakt justisminister Anders Anundsen, helseminister Bent Høie og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Kvinner mest utsatt for alvorlig vold

Forsker Ole Kristian Hjemdal forklarer at nesten like mange kvinner og menn er blitt utsatt for mindre alvorlig fysisk vold og partnervold.

– Men om vi ser på den alvorlige, grove volden, så er det mange flere kvinner som er utsatt. Når det gjelder voldtekt, så er det i denne kategorien nesten bare kvinner som er utsatt, sier han.

Mens 9,4 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt, ligger andelen for menn på 1,1 prosent.

Halvparten av kvinnene som rapporterte voldtekt sa de hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år. De fleste kjente gjerningspersonen.

Få anmelder vold

Blant kvinnene som rapporterte voldtekt, svarte 11 prosent at de hadde anmeldt saken, mens 29 prosent hadde aldri fortalt om voldtekten til noen andre.

Av de som rapporterte alvorlig vold generelt, var det totalt bare én av fire som anmeldte volden til politiet.

– Dette er likt for begge kjønn. Det synes vi er lavt, sier Hjemdal.

«Vold er et folkehelseproblem», konkluderer Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i undersøkelsen.

De poengterer at forskningen viser at kunnskapen om vold er mangelfull blant leger og andre i helsetjenesten. I tillegg peker de på at mange av dem føler de mangler hjelpemidler, og kvier seg for å ta tak i problemstillinga.

– Men det må også skje noe på kommunalt nivå. Der det skjer for lite, sier Hjelmdal.

– Overrasket

Barne- likestillings, og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) sier det er viktig å gi volden et ansikt.

– Vi må tørre å snakke om dette tabuet. Vi som politikere har en oppgave med å bygge ut tilbudet for dem som trenger hjelp.

– Jeg må faktisk si at jeg er overrasket over at tallet på vold i nære relasjoner ikke har gått ned når vi har hatt så mange handlingsplaner og pratet om dette i lang tid, sier Horne.

– Det er også bekymringsfullt at så få søker hjelp i hjelpeapparatet og anmelder forholdet, legger hun til.

Også justisminister Anders Anundsen (Frp) deler partifellens bekymringer.

– Vi håpet at tallene så annerledes ut. Både omfanget av vold i nære relasjoner er oppsiktsvekkende, og det er veldig trist at mange holder overgrepene for seg selv, og ikke benytter seg av hjelpeapparatet, sier Anunden.

– Dette er et område vi har pratet om og hatt handlingsplaner på, men vi må ha mer fokus på hva som kan bety noe og bli mer konkrete.

Mener helsetjenesten må følge bedre med

Han understreker at mange ofre føler de blir stående alene når de tar opp vold i rettsapparatet, og at dette kan være en av årsakene til at så få anmelder vold i nære relasjoner.

– Det kan ikke være sånn at tilbudet og oppfølgingen du får avhenger av hvilket politidistrikt eller kommune du bor i, sier Anundsen.

Han sier kunnskapsspredning er ett av virkemidlene.

– Kompleksiteten gjør at vi må tenke på tvers, både når det gjelder forebygging, oppklaring og oppfølgning, sier Anundsen.

Helseminister Bent Høie (H) sier politikerne må bidra til å senke terskelen for at folk tør å søke hjelp hos hjelpeapparatet når de er utsatt for vold.

– Denne studien forteller oss at omfanget er så stort at vi er nødt til å reagere.

– Tallene viser at veldig få oppsøker helsetjenesten når de utsettes for vold, men de har ofte kontakt med helsetjenesten på et annet tidspunkt om noe annet enn vold. Det er noe vi må følge med på, og helsevesenet må få oppmerksomhet rundt, sier Høie.

Anundsen om voldsrapport

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger