- Fritt brukervalg gir større klasseskiller

Forskere frykter at gamle som har engasjerte og ressurssterke pårørende, vil sikre seg de beste plassene på sykehjemmene.

 

Eldreomsorg
Foto: FLT-PICA, Lars Pehrsson, Code 30152, Lars Pehrsson / Scanpix

Kari Eika har forsket på eldre som ikke har engasjerte pårørende og mener at det er disse som blir taperne hvis det innføres mer brukervalg i eldreomsorgen.

- Sårbare blir mer sårbare

- I den grad brukervalgsordningene fungerer slik at folk velger på grunnlag av kvalitet, gjør disse ordningene de mest sårbare enda mer sårbare, sier Eika.

Hun mener brukervalg er en viktig rett for de eldre, men frykter likevel at gamle som har engasjerte pårørende, vil sikre seg de beste plassene, mens de uten ressurssterke og engasjerte pårørende ender opp på de dårligste sykehjemmene.

- Vil koste mer

Også Mia Vabø, seniorforsker på NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, tror det kan bli større klasseskiller ved fritt brukervalg, men at det kan fungere også for de svakeste dersom en bruker penger på det.

- Det er spørsmål om hvor mange skattekroner vi er villige til å sprøyte inn i dette systemet.Systemet kan fungere også for de svakeste dersom de blir gitt assistanse til å velge, og det vil også kreve at de private omsorgsfirmaene får romslige og fleksible avtaler, sier Vabø.

- De svakeste har ofte en ustabil helse, og de trenger ulik hjelp fra en dag til en annen, sier hun og legger til at hun tror det vil bli dyrere enn i dag, det viser erfaringene fra våre naboland.

- Meningsløst sludder

Carl I. Hagen

Carl I. Hagen tror forskerne har en politisk agenda.

Foto: NRK

Frps eldregeneral synes dette er "noe meningsløst sludder" og sier ja til private hjemmehjelpstjenester og sykehjem.

- Vi ville løst de fleste problemene med finansiering av Folketrygden samt fritt brukervalg fra brukeren selv, eller pårørende eller verge.

Hagen mener at en verge vil sikre også de svakeste eldre, og han tror forskerne NRK har snakket med også har en politisk agenda.

- Her vil jeg tippe at det som vanlig er ytterliggående folk fra venstresiden som oppkonstruerer problemet, fordi de elsker å ha offentlige monopoltilbud innen helsevesenet og eldreomsorgen, sier Hagen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger