Hopp til innhold

- Politikerne må droppe skjult lønn

- Det er galt at stortingsrepresentantene har egne skatteregler, sier leder i Skattebetalerforeningen, Jon Stordrange. Han oppfordrer politikerne til å droppe de skjulte spesialordningene.

Stortinget
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

NRK.no kunne i dag avsløre stortingsrepresentantenes egne særordninger.

Les om politikernes goder her: Se politikernes frynsegoder

Så spesielle ordninger har de, at det til og med er et eget kapittel i Lignings-ABC som handler om ligningen av stortingsrepresentantene.

Blant godene de har, er at de - i motsetning til det som er vanlig - både får dekket og slipper å betale skatt av drosjeutgiftene dersom de tar drosje hjem fra Stortinget etter klokken 22.00.

- Politikere er ikke de eneste som jobber om kvelden

- Jeg er klar over at det å være politiker er ganske arbeidskrevende og medfører arbeidstid langt ut på kveldstid, men de er ikke de eneste som har det problemet, sier Stordrange til NRK.no.

- Drosjeordningen er tydeligvis litt enklere og mer liberal for stortingspolitikerne enn det andre må forholde seg til.

For loven andre må forholde seg til, sier at så lenge man kan reise med offentlige kommunikasjonsmidler, slik man kan også etter klokken 22, skal man skatte av drosjeregningen.

Det virker underlig at de som lager reglene, har egne regler for seg selv. Det bør være likebehandlig av alle skatteytere, enten de er politikere eller har andre jobber.

Jon Stordrange om stortingspolitikernes skatteregler

- Dette gir uheldige signaler ut vil vanlige skattebetalere, sier Stordrange.

- Veldig uheldig

Jon H. Stordrange

Jon Stordrange mener politikerne gir uheldige signaler.

Foto: Bo Mathisen/Skattebetalerforeningen

For det er ikke bare taxiordningen som er spesielt gunstig for stortingspolitikerne. Representanter som bor sammen med familien, kan nemlig trekke fra 75 kroner på skatten hver dag de ikke rekker hjem til middag.

- Signalene og den manglende likebehandlingen i forhold til andre skattebetalere er veldig uheldig, sier Stordrange til NRK.no.

Han mener at særordningene bør stoppes, og at politikerne heller bør få hevet den faste lønnen.

- Stortingsrepresentanter bør skattlegges som alle andre som har unormal arbeidstid, og heller kompensere det ved å få høyere lønn. Da ser vi hva de faktisk får i lønn i stedet for at de skal ha skjulte spesialordninger, slik de tydeligvis har i dag.

Hva mener du? Si din mening her!

AKTUELT NÅ