Hopp til innhold

Vold i nære samiske relasjoner

Kollektive traumer fra fornorskningstida gjør at det er vanskelig å snakke om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, viser en rapport. Prosjektleder Solveig Bergman er overrasket over at hjelpeapparatet opplever at tilliten til storsamfunnet er dårlig.