Hopp til innhold

Nesten ingen toppledere bor i nord: – Nord-Norge blir fjernstyrt sørfra

– Det er veldig uheldig, sier fylkesrådslederen i Nordland om at statlige toppledere i Nord-Norge stort sett ikke bor i landsdelen.

Tomas Norvoll, Nordland fylke, fylkesrådsleder Nordland, fylkesrådet, arbeiderpartiet

Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder I Nordland, er bekymret for det han mener er en uheldig lederutvikling i nord.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er veldig uheldig om vi får en utvikling hvor fjernstyringen av landsdelen får lov til å utvikle seg.

Tomas Norvoll (Ap) er fylkesrådsleder i Nordland og har merket seg en utvikling han vil ha slutt på:

Statlige toppledere i Nord-Norge bor stort sett ikke i landsdelen.

Særlig bekymret er han for helsesektoren. Av 10 styreledere og toppledere i Helse Nord bor bare to i landsdelen.

(I etterkant av publisering har NRK presisert at temaet i denne saken er statlige toppledere).

Her bor helsetoppene i Nord-Norge

Her bor helsetoppene i Nord-Norge.

Norvoll mener Helse Nord opptrer i strid med Stortingets intensjon.

Helseforetaksloven sier: «I regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning til den regionen som foretaket hører under».

Helse Nords egen styreleder, Renate Larsen, bor riktignok i Tromsø. Men i styrene Helse Nord selv utnevner, er historien en helt annen.

– Helse Nord har i all hovedsak satt inn styreledere som ikke kommer fra landsdelen, og vi ser at direktørene som ansettes heller ikke bor her.

Så er spørsmålet: Hvorfor spiller det egentlig noen rolle?

Norvoll viser til at helsevesenets organisering betyr mye for mange. Det kommer ikke minst til syne når man skal diskutere sykehusstruktur, som for eksempel på Helgeland og i Finnmark.

– Stortinget har i utgangspunktet lagt til grunn at dette er beslutninger som skal tas i landsdelen av folk som er fra landsdelen.

– Og da er det ille at helsesystemet i Nord-Norge egentlig blir fjernstyrt.

– Men er ikke kompetanse viktigere enn bostedsadressen?

– Dette er flinke folk. Men det har en verdi at de som tar beslutninger som betyr mye for samfunnet og for folkene i Nord-Norge, kjenner på kroppen hva som er effektene av beslutningene de tar. Og da må de faktisk bo i landsdelen.

Bor i Rogaland – er sjef i Finnmark

Siri Tau Ursin, er som navnet antyder, fra Tau i Rogaland.

Der bor hun på en gård sammen med mannen sin – langt unna Finnmark der hun har jobben sin som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset.

Hun forteller at det er praktiske årsaker til at hun ikke bor fast i Nord-Norge.

– Det er mest med tanke på at jeg inntil nylig har drevet gården og føler en del ansvar i forbindelse med det, sier hun.

Men hun ser poenget til Tomas Norvoll.

– I utgangspunktet er jeg egentlig enig med ham. Men jeg tenker at det kan være praktiske ting som ikke gjør det mulig, som for min egen del.

– Norvoll er opptatt av at de som tar avgjørelsene også kjenner konsekvensene på kroppen. Det gjør jo ikke du når du bor et annet sted. Hvordan ser du på det?

– Egentlig så tenker jeg at jeg kjenner konsekvensene jeg også. Jeg tilbringer mesteparten av året i Finnmark, og jeg er stolt av tjenestene vi leverer. Jeg ville ikke hatt noen problemer med å være pasient i mitt eget foretak.

– Hvorfor tror du så få av helsetoppene i Nord-Norge bor i landsdelen?

– Det kan jeg egentlig ikke svare på. Men for min egen del, så har jeg en jobb som jeg trives med og jeg trives godt i landsdelen.

Adm.dir. for Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin

Siri Tau Ursin bor i Rogaland, men er sjef for sykehusene i Finnmark.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Tomas Norvoll mener ansvaret til syvende og sist ligger hos ledelsen i Helse Nord. Han har sendt brev til styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Cecilie Daae.

Der skriver han blant annet.

«I og med Helse Nords pågående arbeid med å oppnevne nye styrer til helseforetakene er det en god mulighet til å starte en prosess hvor man oppnår en sterkere tilknytning til landsdelen».

Er enig i kritikken

Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, mener brevet er konstruktivt og ønsker å ta med seg innspillene videre inn i prosessen.

– Vi er enig i at styremedlemmene som han påpeker, bør ha en tilhørighet eller i hvert fall kunnskap om den regionen og den plassen de skal være en del av styret og beslutningsgrunnlaget for.

Men det er flere hensyn som må tas, forteller hun.

– Både kompetanse, kjønn og geografi. Men så er jeg veldig for at vi skal jobbe med både talentutvikling og rekruttering av nordnorske ledere.

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord

Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, er delvis enig i kritikken.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Men det er ikke alltid det er viljen det står på.

– Vi ser jo at det er en utfordring når man har utlyst stillinger til lederposisjoner i både helse og andre områder.

Det er få søkere, påpeker hun.

I forbindelse med denne saken har NRK også sett nærmere på hvor andre statlige toppledere i Nord-Norge bor. Bildet her er ikke særlig bedre:

Tomas Norvoll mener det viser at vi ikke tar i bruk kompetanse som finnes i Nord-Norge.

– Dette er en trend som har fått lov til å utvikle seg. Nord-Norge blir fjernstyrt sørfra. Det betyr at beslutningene som tas, ikke er tatt her i regionen og ikke nødvendigvis er i takt med det som vil være det beste for vår landsdel. Den typen fjernstyring er ikke heldig.