Hopp til innhold

Vil hun bruke tvang?

Kunnskapsdepartementet har gitt uttrykk for at de ønsker kun en utdanningsinstitusjon i Nordland.

Tora Aasland

VIL HUN BRUKE TVANG?: Tora Aasland har tidligere sagt at hun legger opp til at høgskolene selv skal finne fram til hvordan de skal organisere seg, men denne uka kom det fram at kunnskapsdepartementet ser for seg en utdanningsinstitusjon i Nordland.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Det var på et felles styreseminar denne uka ombord i hurtigruten at representanter fra kunnskapsdepartementet ba høgskolestyrene gjøre seg tanker om en sammenslåing av de tre høgskolene på Nesna, i Bodø og i Narvik.

– De uttrykte at de mente at det var en god ide dersom disse tre høgskolene ble fusjonert i en og samme enhet i framtiden, sier rektor Pål Pedersen ved høgskolen i Bodø.

– De begrunnet det med at den utredninga som ble gjort i fjort høst, og som ble lagt fram i bodø 27. januar i år, der den samla gruppa åtte av ni, mente en slik fusjon kunne være en ide for å få styrket utdannings-og forskningsaktivitet i og for Nordland fylke i fremtida, sier Pedersen.

– Overraskende

For rektoren er det et interessant utspill som kom, selv om det var litt overraskende.

– Jeg skjønner at departementet ønsker å signalisere ei holdning, men det var kanskje litt uventet at det skulle komme akkurat nå, men det var ei anledning da styrene var samlet på et seminar på hurtigruta, sier Pedersen.

Tora Aasland og Inger Østensjø

GIKK INN FOR SAMMENSLÅING: Nordlandsutvalget, her ved Inger Østensjø, mente i sin rapport som ble overlevert til statsråd Tora Aasland, at en sammenslåing ville være til det beste for Nordland.

Foto: Einar Breivik / NRK

Et samlet universitet i Nordland?

Den 16. september i år ble det klart at Høgskolen i Bodø tilfredsstiller kravene til å bli universitet, det var konklusjonen til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som hadde vurdert søknaden deres om universitetsstatus.

Dermed kan høgskolene i Nesna og i Narvik ende med å bli en del av universitetsplanene til høgskolen i Bodø, dersom kunnskapsminister Tora Aasland går inn for en sammenslåing.

Men rektor Pål Pedersen vil ikke spekulere i hvor sannsynlig det er at kunnskapsdepartementet vil gå inn for å bruke tvang ovenfor høgskolene.

– Dette er jo et spørsmål som blir avgjort av Oslo, og hvor mye de vil legge press på de tre styrene. Så det får vi se, det er jo slik at dette er uttrykt på et styreseminar og hvor mye dette betyr for oss, får vi se i framtida.

– Hva har det å si for deres planer om å bli universitet?

– Ingenting på kort sikt, men på lenger sikt kan det jo bety at dette universitetet i nordland får et sterkere fotfeste i nordfylket og i sørfylket, sier Pedersen.

– Sammenslåing er en god ide

Men høyere utdannings- og forskningsminister Tora Aasland sier at de ikke kommer til å presse på for noen sammenslåing, men hun mener at det er mange gode grunner for en sammenslåing, ikke minst for de mindre høgskolene.

– Jeg har aldri lagt skjul på at jeg tror en sammenslåing vil være en god ting for alle de tre høgskolene, ikke minst Nesna og Narvik. Men selvfølgelig er vi helt avhengig av at høgskolene selv ser dette. Så dette er ikke noen andre signaler enn de som er kommet før, sier Aasland.

Men Aasland understreker at ingenting er bestemt når det gjelder sammenslåing av høgskolene i Nordland, hun sier at i første omgang er det opp til høgskolene å få til et godt samarbeid, slik at man får god kvalitet på forskning og utdanning i fylket.

– Så her vil det være i stor grad opptil den enkelte høgskole og de felles prosessene de nå har, hvordan det hele går videre og vi venter og er gjerne med å legge til rette, sier Aasland.

.

Pål Pedersen Høgskolen i Bodø

IKKE NEGATIV TIL SAMMENSLÅING: Rektor Pål Pedersen var med på et felles styremøte for de tre høgskolestyrene i Nordland, som ble holdt denne uka på hurtigruta. Han mener en sammenslåing kan styrke et fremtidig universitet i Nordland (arkivfoto).

Foto: Susanne Lysvold / NRK