Vil ha oljevernbase i Fiskebøl

Hadsel og Vågan går sammen om å foreslå oljevern og miljøsenteret til Fiskebøl. – Vi legger frem et felles forslag til senter og modell, sier ordførerne i Hadsel og Vågan, Siv Dagny Aasvik og Eivind Holst. Forslaget fra de to kommunene i Vesterålen og Lofoten overrekkes samferdselsministeren under regjeringens høring om oljevernbasen i Bodø i dag. Hadsel og Vågan er enig i at senteret bør legges til Fiskebøl dersom regjeringens intensjoner om å skape ny aktivitet i Lofoten og Vesterålen skal realiseres.