Hopp til innhold

Fiskeriministeren vil ha mer frakt på kjøl

Regjeringen vil ha mer gods over på kjøl men, men nedlegging av containerrute kan likevel føre til at mer gods blir fraktet på veiene med trailere. – Det må vi jobbe for å unngå, mener fiskeri og kystminister Lisbeth Berg Hansen (Ap).

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen vil jobbe for at den viktige godsruta mellom Bodø og Alta ikke legges ned.

Foto: Arild Pettersen

Den sterke veksten i tungtrafikk på veiene, gjør at regjeringen i forslaget til ny nasjonal transportplan vil ha mer av godset over på kjøl. Men nedlegging av Tollpost Globes containerrute fra Bodø til Alta til høsten, kan likevel føre til at mer gods blir fraktet på veiene.

Ordfører Ole Hjartøy i Bodø, sier dette er alvorlig for hele Nord-Norge.

– I 2010 kom det 70.000 containere med Nordlandsbanen. 33.000 av disse gikk videre over kaikanten. Når den båten fjernes uten noe annet alternativ, vil det føre til at så mange som 6000 flere vogntog på veiene våre, sier Hjartøy til NRK.no.

Blått lys for Nordlandsbanen

Illustrasjonsfoto - Godstog ved jernbanestasjonen i Bodø

Det er godstogene som gjør Nordlandsbanen lønnsom, ikke passasjerene.

Foto: Trine Høklie Jonassen

I den norske samferdselsdebatten snakkes det mest om veier, og dernest om jernbanen. Men med kystens økende økonomiske betydning, vil utbygging av havner og farleder i større grad enn før reflektere denne betydninga. Dette vil gi økt frakt til sjøs, og for Høyre-ordføreren handler det også om at jernbanen må bli en del av satsinga til havs.

– Det er godset som gjør Nordlandsbanen lønnsom, ikke passasjerer. Dersom godstrafikken forsvinner eller blir redusert til en tredel, spøker det for hele Nordlandsbanen, sier Bodø-ordføreren.

Håper ruten overlever

Lasteskipet Tege

Men nedlegging av Tollpost Globes containerrute fra Bodø til Alta til høsten, kan likevel føre til at mer gods blir fraktet på veiene.

Dagfinn Olsen som er gruppeleder for Frp på fylkestinget i Nordland har reagert kraftig på at containerskipene som trafikkerer Alta-Bodø skal legges ned. Han håper nå at ruten overlever.

– Hvis ikke vil det være bare tomprat og tomme ord. Så sitter vi igjen til høsten uten annen transport for næringslivet i Nord-Norge enn E6 som deler av døgnet kan være stengt av ferger eller dårlig vær. Da sitter vi igjen med fint lite i Nord-Norge, sier Dagfinn Olsen til NRK.no.

Vil jobbe for godsruta

Heller ikke fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen har sansen for nedlegging av den viktige godsruta, som kan føre til 6000 flere vogntog langs veiene i nord.

– Dersom ruta legges ned er det ei trist utvikling. Det er det stikk motsatte av det som regjeringen jobber for. Gjennom flere år har vi kuttet i kostnader og avgifter for til sammen 125 millioner til transportørene til sjøs. I tillegg har vi investert i sjøveien, og det gjør vi også gjennom Nasjonal Transportplan. Vi legger også fram en egen satsing knyttet nettopp opp til båttrafikken, sier Berg Hansen.

For å unngå at Nord Cargo legger ned godruta langs kysten, mener fiskeriministeren man må komme i dialog med fylkeskommunene for å se på konkrete tiltak for å gjøre driften enklere og rimeligere.

– En slik dialog vil jeg være med på, sier hun til NRK.no.