Vil ha «svart boks» i alle småfly som drives kommersielt

På to år har åtte personer omkommet i Norge i ulykker med småfly. Det er i dag ikke påbudt med ferdskrivere i slike fly, men det vil Luftfartstilsynet gjøre noe med.

Lars Kobberstad, Luftfartstilsynet

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad sier at det fra 2019 kan bli påbudt å installere ferdskriver i småfly og helikoptre, for kommersielle aktører.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det er fremdeles uklart hva som gikk galt da et småfly av typen Piper gikk ned like etter avgang søndag kveld. To aktive flygere mistet livet i ulykken.

Denne typen fly er ikke utstyrt med ferdskrivere, eller såkalt «blackbox» som man finner i større kommersielle fly. Ifølge undersøkelsesleder Tor Nørstegård i Havarikommisjonen handler dette om at systemene er kompliserte, og gjerne koster flere millioner kroner.

– Dette er et fly som er beregnet til sport og fritidsaktiviteter. Det ville vært en urimelig kostnad å pålegge slikt utstyrt. Det er mulig det kan komme enklere systemer i fremtiden, men per dags dato er det ikke forsvarlig å pålegge slik utstyr, sier inspektøren.

havari

Undersøkelsesleder Tor Nørstegård i Havarikommisjonen.

Foto: Ola Helness / NRK

Kan bli påbudt

Nå bekrefter derimot Luftfartstilsynet at de har et forslag inne på høring som kan gjøre at alle som kommersielt driver med småfly og helikopter under 2250 kilo, må installere en enklere type ferdskriver.

– Luftfartstilsynet har sammen med EU sitt flysikkerhetsbyrå jobbet med en ny forskrift som foreslår at ferdskriver skal bli obligatorisk for alle kommersielle aktører med fly og helikopter, sier Luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Ferdskriver

En ferdskriver ville gjort jobben for Havarikommisjonen enklere. Likevel håper de å finne svaret på hva som gikk galt med småflyet i Svolvær søndag.

Foto: NTSB.gov

Antallet privateide luftfartøy har vært stabile siden i 2012. Det dreier seg om omtrentlig 1.100 registrerte luftfartøy. Disse vil ikke påtvinges et slikt apparat.

– I forskriften vil det stå at alle private fly anbefales å ha ferdskriver, men det er ikke påbudt.

Grunnen til at det ikke blir påbudt for private aktører er prisen.

– Det er klart at det hadde vært ideelt, men det er en dyr hobby fra før av, og derfor må man se dette oppimot den kostnaden det er å installere utstyret.

Følger miljøet tett

Avdelingsdirektør Wenche Olsen i fagavdelingen i Luftfartstilsynet sier det i løpet av de ti siste årene har vært 64 ulykker med private motorfly. Medregnet søndagens ulykke har åtte personer mistet livet.

Wenche Olsen

Wenche Olsen, Luftfartstilsynet.

Foto: Ola Helness / NRK

– Luftfarten har en nullvisjon, ei ulykke er ei ulykke for mye. Disse ulykkene har selvfølgelig vært tragedier for de pårørende, men det er også trist for et lite småflymiljø i Norge at man får såpass mange ulykker på kort tid.

Med unntak av ett dødsfall i 2016 granskes fremdeles de øvrige ulykkene av Havarikommisjonen, inkludert den siste ulykken i Svolvær.

– De rapportene er ikke ferdig enda, så man vet ikke årsaken til at disse ulykkene har skjedd, sier Olsen.

Olsen mener likevel at det er en god statistikk i privatflysegmentet de siste årene.

– Vi følger dette miljøet tett og følger med på de rapportene som kommer og ser på om det er tiltak som kan gjøres.