Hopp til innhold

Vil flytte 5.000 arbeidsplasser

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene i en fersk rapport fra et ekspertutvalg, . Bufetat og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt.