Hopp til innhold

Vil avle frem ny laks

Oppdrettsnæringa og myndighetene bør gå sammen i arbeidet med å avle frem laks som er motstandsdyktig mot lakselus.

Oppdrettslaks.

Oppdrettslaks.

Foto: Terje Marøy / SCANPIX

Det mener seniorforsker Bjarne Gjerde i Nofima (tidligere Akvaforsk).

Forskning Nofima har gjort, viser at enkelte laks tåler lakselus bedre enn andre.

- Ved å avle frem disse, kan næringa spare millionbeløp, og smittepresset mot vill-laks reduseres, mener Gjerde.

Motstandskraft

- Avl for resistens mot lakselus bør inkluderes som et supplerende tiltak i næringas og myndighetenes handlingsplan mot lus, på samme måte som det i dag er et påbud om avlusing straks et visst antall lus per fisk overskrides, skriver Fiskeriforskning.no.

Infeksjon av vill laksefisk

Laks fra Trondheimsfjorden angrepet av lakselus fra oppdrettslaks er en av truslene mot vill laksefisk ved at villaksen blir infisert av lus som blir spredt med kyststrømmene.

- Ansvaret for å ta godt vare på vill laksefisk og risikoen for utvikling av resistens mot legemidler mot lakselus gjør det viktig å øke oppdrettslaksens motstandskraft mot lakselus, sier Gjerde. Målrettet avl for en oppdrettslaks, som i mindre grad enn i dag infiseres av lakselus, vil også redusere infeksjonspresset på vill laksefisk ved at det blir mindre lakselus langs kysten.

Økonomi

Dette kan gi en betydelig gevinst på to måter. Laksen vil trenge færre behandlinger mot lakselus, og infeksjonspresset på vill laksefisk blir mindre. Det første er av stor økonomisk verdi for oppdrettsnæringa, det siste av stor verdi for samfunnet.

- Men det er viktig å understreke at dette, som annet avlsarbeid, er et langsiktig tiltak, sier Bjarne Gjerde.

- Den store gevinsten vil vi først høste om noen år. Men derfor er det også viktig å komme i gang med dette arbeidet så fort råd er.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Salmo Breed AS. Fra et nytt prosjekt finansiert av FHF og Salmo Breed vil det foreligge nye resultater i løpet av sommeren.