Hopp til innhold

Vedtok uttalelse om flytting av psykiatri-plasser til Bodø

Styret i Nordlandssykehuset har i dag vedtatt å stille seg bak planen om å flytte 8 døgnplasser fra Nordlandssykehuset på Stokmarknes til sykehuset i Bodø. I Vesterålen har det kommet kraftige reaksjoner på forslaget.

I tillegg skal det etableres en ny døgnenhet i Bodø med 6 plasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse på tvungent psykisk helsevern, samtidig som eksisterende 5-døgns post i Bodø omgjøres til 7-døgns post.

Nordlandssykehuset må spare flre hundre millioner kroner. Styret understreker at kuttene som krever investeringer og som vil ha driftsøkonomiske konsekvenser.

– Styret vurderer det som hensiktsmessig at det eksisterende tilbudet i Vesterålen ikke bygges ned før et nytt tilbud er etablert i Bodø, heter det i vedtaket.

Det er Helse Nord som har bedt Nordlandssykehuset om å gi høringssvar på rapporten «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord».

nordlandssykehuset Vesterålen
Foto: John Inge Johansen / NRK