Vedlikehold kan gi milliardgevinst

Ifølge en rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MET) kan det å redusere forfallet på fylkesveiene i Norge gi samfunnsøkonomiske gevinster på opptil 12 milliarder kroner. Dersom det skal skje må bevilgningen til vedlikehold av veidekke og veifundament økes til om lag 1,5 milliarder kroner per år i perioden 2018 til 2029, skriver NTB.