Uvanlige forhold i fjellet: Snøsituasjon som det vi ser midtvinters

Når en uvanlig kald vår omsider avløses av varme og sol, kan vi vente oss en situasjon med store, tunge skred. I tillegg vil flom kunne gjøre alvorlige skader.

Snødybde klokka 8 i dag tidlig.

Senorge.no er en tjeneste MET, NVE og Kartverket har. Blå farge illustrerer snødybde (grønn farge = barmark).

Foto: Senorge.no

Søndag ble en person sendt til sykehus med bruddskader.

Vedkommende var med i et turfølge på sju, og alle berget seg selv ut da de ble overrasket av et skred på Geitgaljen i Lofoten.

Like etter kom nye skigåere og spurte om de ikke kunne få gå opp i det skredutsatte terrenget.

Vaktleder ved snøskredvarslingen til NVE, Karsten Müller, sier til NRK at det er helt spesielle forhold i fjellet nå som gjør at folk bør tenke seg om.

– Den vårskituren man kanskje er vant til å gjøre rundt 17. mai, den stiller seg litt annerledes nå. Det vi ser er at snøen er like kompleks nå som midtvinters, sier Müller.

Mest snørike året på over 60 år

Det er mye snø i fjellet. På landsbasis er dette året så langt det mest snørike året siden 1958, ifølge NVE.

Det er spesielt mye i Nord-Norge. Men også i Trøndelag og i Sør-Norge er det uvanlig store snømengder mange steder, melder direktoratet.

Müller forklarer at vanligvis, på denne tiden av året, har snøen «satt seg» etter flere mildværsperioder. Slik at snøen er stabil nok til at man kan våge seg inn i brattere terreng.

– I den situasjonen er vi ikke i nå. Vi har fortsatt veldig vinterlige forhold, og man må egentlig betrakte snøen som like kompleks som midtvinters. Det er ikke vårskiturer man kan gå nå.

– Det er ganske uvanlig for mai. Særlig de kalde temperaturene.

Flom kan gjøre alvorlige skader

I NVEs Vårflomanalyse er sannsynligheten for stor vårflom aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95 prosent sannsynlighet. Med «stor vårflom» menes flom som kan medføre alvorlige skader.

Til sammenligning er det flere vassdrag i Trøndelag som har opp mot 90 prosent sannsynlighet for stor flom. I Sør-Norge er sannsynligheten 75 prosent i Gudbrandsdalslågen ved Losna.

Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet, Vestlandet og i Agder, skriver NVE.

Fra midten av neste uke ventes det at temperaturene vil stige. Først i sør, men mot slutten av uka også i nord.

– Hvis dette slår til vil snøsmeltingen kunne komme godt i gang, og det vil føre til en merkbar vannføringsøkning i alle elver som kommer fra snødekte områder, sier Inger Karin Engen ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Trolig vil flomtoppen da komme etter en til to uker.

Müller sier til NRK at de følger ekstra godt med nå, når det kan bli varmere i været.

– For første gang kan den vinterlige, kalde snøen bli varmet skikkelig opp. Det er da man får ofte får en stor, våtsnø-skredsyklus.

– Ikke la deg friste

Dette innebærer at snøen blir veldig ustabil, med store skred som resultat.

– Den første skikkelige oppvarmingen, bør man være spesielt OBS på. Det er ikke lenge til vi vil se en slik skredsyklus i nord og på Nordvestlandet.

Müller anbefaler folk å følge med på Varsom.no fremover, hvor det per nå er faregrad 2 – moderat, og faregrad 3 – betydelig, i store deler av landet.

– Mye snø og sol kan føre til at det kan utløses skred, også ved moderat skredfare. Det er fristende å dra ut etter flere dager med uvær, men det er da det ofte skjer ulykker.

– Vi anbefaler ikke å la seg friste, men være forsiktig.