Hopp til innhold

Denne jobben frister ikke nordmenn

Rekordmange utlendinger jobber ved fiskebrukene i vinter, samtidig går mange nordmenn arbeidsledige. Lange dager og lav lønn frister ikke, tror tillitsvalgt.

Myre fiskemottak

På fiskemottakene på Myre jobber 300 gjestearbeidere fra utlandet. Samtidig har den lille kommunen 150 norske arbeidsledige.

Inne på fiskemottaket ved Sommarøy Produksjonslag i Øksnes i Vesterålen står arbeiderne samlet rundt produksjonsbåndene.

Med blodige kniver skjæres det faste, fine torskekinnet ut fra ferske skreihoder og sorteres. Praten går på polsk, gresk og lituaisk.

– Jeg liker denne jobben. Jeg var her i fjor og håper å komme tilbake til neste år, sier Viktor fra Polen.

Litt lenger inn i produksjonshallen står liatuske Jurga ved ett av de store, hvite karene og sorterer rogn til supermarkedene. Hun får 157 kroner i timen, men ingen overtidsbetaling.

– Hjemme i Litauen er lønningene svært dårlig. Her er det mye mer penger å tjene. Dermed endte jeg opp her.

Hennes greske kollega er enig.

– Jeg er egentlig musiker, men måtte dra fra Hellas fordi jeg ikke fikk jobb. Nå er jeg her fordi jeg hadde behov for å tjene penger.

(Artikkelen fortsetter under)

Ansatt ved fiskemottak på Myre

FÅ NORSKE KOLLEGER: Jurga fra Litauen sier hun er glad for å jobbe på fiskemottak. Men få nordmenn velger å gjøre det samme.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Står på døra i lange køer

I år jobber rekordmange utenlandske sesongarbeidere under det årlige skreifisket i Vesterålen. Fisket varer i noen hektiske måneder i det skreien trekker mot norskekysten for å gyte. Samtidig som fisken trekker sørøver, trekker øst-europeiske arbeidere nordover.

Når utenlandske gjestearbeidere står på døra vår i lange køer og gjerne vil jobbe her, samtidig som vi ikke hører fra arbeidsledige nordmenn, da blir det sånn.

Daglig leder ved Sommarøy Produksjonslag, Geir Rognan

Bare på det lille fiskeværet Myre i Øksnes jobber 300 utenlandske arbeidere. Det skjer samtidig som Øksnes har fylkets høyeste arbeidsledighet, med 150 arbeidsledige i en kommune med litt over 4500 innbyggere.

Daglig leder ved Sommarøy Produksjonslag, Geir Rognan, sier han har inntrykk av at mange nordmenn ikke er interessert i de jobbene fiskemottakene kan tilby.

– Vi er ikke i stand til å tilby jobb hele året. Da blir det uinteressant for mange nordmenn, sier Rognan.

Han har leid inn noen av de flere hundre sesongarbeiderne og sier bedriften er blitt avhengig av utenlandsk arbeidskraft som de leier inn for noen måneder av gangen. Fra 90-tallet var de ansatte ved fiskebrukene svensker og finner, nå er de fleste fra Øst-Europa.

– Det er selvfølgelig et problem at vi har høy arbeidsledighet i kommunen, men når utenlandske gjestearbeidere står på døra vår i lange køer og gjerne vil jobbe her, samtidig som vi ikke hører fra arbeidsledige nordmenn, da blir det sånn.

(Artikkelen fortsetter under)

Geir Rognan

STOR ETTERSPØRSEL FRA UTLANDET: Daglig leder ved Sommarøy Produksjonslag, Geir Rognan, sier han har inntrykk av at mange nordmenn ikke er interessert i de jobbene fiskemottakene kan tilby.

Foto: Kari Skeie / NRK

NNN: – Lange dager og lave lønninger

Tillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Yngve Hanssen mener det er flere grunner til at mange nordmenn ikke ønsker seg jobbene ved mottakene i vinterhalvåret.

– For det første er det snakk om midlertidige ansettelser. For det andre har mange av arbeiderne svært ubeleilige arbeidstider, med en lønn som ikke står i forhold til den arbeidsinnsatsen som kreves.

Hanssen tror den eneste måten å få nordmenn til å søke seg jobb ved mottakene er å få på plass mer standardiserte arbeidsavtaler.

– Vi i NNN ønsker en almenngjøring av tariffavtalene. I dag er det veldig varierende hva arbeiderne får i lønn, derfor ønsker vi at hele næringen blir forpliktet til å følge de samme tariffene.

Samtidig påpeker Hanssen at dette ikke kun gjelder fiskerinæringen.

– Vi ser det samme innenfor rengjøringsbransjen og byggindustrien der en stor andel av arbeiderne er fra utlandet.

(Artikkelen fortsetter under)

Vottestad med Nyksund i bakgrunnen.

HØYEST ARBEIDSLEDIGHET: Øksnes er den kommunen i Nordland med høyest arbeidsledighet. Denne vinteren gjester 300 sesongarbeidere fra Øst-Europa kommunen med vel 4500 innbyggere.

Foto: Erik M. Rødsand

NAV: – Vil ikke jobbe døgnet rundt

Ved det lokale NAV-kontoret mener de at fiskemottakene kunne gjort mer for å tiltrekke seg lokal arbeidskraft.

– Det er problematisk at bedriftene ikke lenger annonserer lokalt etter sesongarbeidere, mener Kjell Bråthen, seniorrådgiver i NAV.

Han tror flere nordmenn er interessert i å ta disse jobbene, men erkjenner at arbeidsforholdene kan virke ubeleilige for enkelte.

– Det er ingen hemmelighet at mange av de utenlandske sesongarbeiderne gjerne jobber døgnet rundt. Det er det ikke alle norske ungdommer som ønsker.

Vil ha flere nordmenn

Tilbake ved fiskemottaket i Øksnes sier Rognan at de er veldig fornøyd med jobben de utenlandske sesongarbeiderne gjør.

– For oss som driver i denne næringen er det uproblematisk med utenlandsk arbeidskraft, men vi skulle gjerne sett at flere nordmenn tok kontakt og ønsket å jobbe her. Det kan fort bli stusselig her hvis det ikke endrer seg og vi ikke lykkes med å rekruttere en ny generasjon.

Se video:

Skreimølje